Tør du kjøpe dieselbil nå?

Snart kommer dieselforbudet. Slik ble gårsdagens venn morgendagens fiende.

<b>FY-FY:</b> Gjør du denne gesten, kan det i fremtiden hende at du i verste fall stenger deg selv ute fra bysentrum. Foto: COLOURBOX.COM
FY-FY: Gjør du denne gesten, kan det i fremtiden hende at du i verste fall stenger deg selv ute fra bysentrum. Foto: COLOURBOX.COM Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den 26. mars i 2014 kom sjokkmeldingen: Norge ble stevnet av ESA (Det europeiske frihandelsforbundets overvåkingsorgan), for brudd på EU-direktivet om lokal luftkvalitet. Dette skyldes fremfor alt at luften i de store byene inneholder for høye middelverdier av nitrogenoksid (NO2).

Derpå fulgte naturlig nok en oppblussing av debatten om hvilke tiltak som kan iverksettes for å få bukt med den lokale forurensningen, som særlig er et problem om vinteren.

I Bergen var det tidligere blitt diskutert diverse restriktive tiltak overfor biltrafikken i kjølvannet av smogen som truet med å kvele byen i 2010.

Les også: Moderne dieselbiler foryrenser mye mer enn lovet.

Dieselforbud

FLYKTER FRA DIESEL: Toyota faser ut dieselversjonen av sin folkesuksess RAV4 og erstatter den med en bensin-elektrisk hybrid fra sommeren av. Foto: TOYOTA
FLYKTER FRA DIESEL: Toyota faser ut dieselversjonen av sin folkesuksess RAV4 og erstatter den med en bensin-elektrisk hybrid fra sommeren av. Foto: TOYOTA Vis mer


I hovedstaden begynte det å skje ting og tiltakspakken mot luftforurensning ble i januar lagt frem av byrådet i Oslo. Den inneholder blant annet forslaget om at de fleste dieselbiler skal få kjøreforbud på de mest forurensede vinterdagene.

Et slikt forbud ble allerede foreslått i 2012, men iverksettelsen ble stoppet av Vegdirektoratet.

– Det vi foreslår er at alle personbiler med dieselmotor og lastebiler som ikke har såkalt Euro 6-teknologi ikke får lov å kjøre i visse deler av byen på de dagene der vi har høyest luftforurensning, uttalte miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) til NRK.

Fy-liste

VURDERER DIESELFORBUD: Byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby, vurderer muligheten for å forby kjøring med de mest forurensende dieselbiler enkelte dager. Foto: OSLO KOMMUNE
VURDERER DIESELFORBUD: Byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby, vurderer muligheten for å forby kjøring med de mest forurensende dieselbiler enkelte dager. Foto: OSLO KOMMUNE Vis mer


De fleste dieselbiler som selges i dag tilfredsstiller Euro 6-kravene, som blant annet har strenge krav til NOx-utslipp, som skaper lokal forurensning, men det store flertallet dieselbiler vil, hvis forslaget går gjennom, måtte stå når forurensingen er stor.

På dagbladet.no er det lagt ut en oversikt over hvilke biler som er i salg i 2015 og som vil bli rammet av et slikt forbud. Oversikten får du her.

Og den 5. februar i år ble dessuten følgende forslag, fremmet av Venstre, vedtatt i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gi kommunene hjemmel i vegtrafikkloven til å opprette lavutslippssoner.

Les mer om forslaget, og om reaksjonene, her.

Etter tidligere å være blitt favorisert avgiftsmessig av myndighetene, har dieselbilene nå blitt utpekt til syndebukk, og iiOslo er det blant annet blitt foreslått en tredobling av bomavgiften for dieselbiler spesifikt.

UTVIKLINGEN AV DIESELMOTORER I NORGE: Tall frem til og med 2013 er tatt med i rapporten til OFV AS.  KILDE: OFV AS
UTVIKLINGEN AV DIESELMOTORER I NORGE: Tall frem til og med 2013 er tatt med i rapporten til OFV AS. KILDE: OFV AS Vis mer


Hagen krever erstatning

Og siden det ble kjent at det åpnes for at lokale myndigheter selv kan få bestemme om det skal innføres lavutslipps-soner og/eller dieselforbud, har debatten blusset opp igjen. Til Dagbladet sa for eksempel Carl I. Hagen tidligere i år:

- Hadde en vanlig bedrift først stimulert og delvis oppfordret folk til å kjøpe en vare, for deretter å søke å forby bruken, ville vi hylt om erstatning. Lurer på hvordan Ap vil forholde seg hvis de får flertall for et forbud, sa Hagen, som håper Samferdselsdepartementet gjør sitt for å stoppe forbudet.

FORBUD-PROTESTERER: Det går mot tid- og stedvist forbud mot bruk av dieselbiler i Oslo, kanskje allerede fra neste vinter. Frp's Carl I. Hagen mener forslaget er grunnløst. Foto: RUNE I. MYHRE OG JACQUES HVISTENDAL / DAGBLADET
FORBUD-PROTESTERER: Det går mot tid- og stedvist forbud mot bruk av dieselbiler i Oslo, kanskje allerede fra neste vinter. Frp's Carl I. Hagen mener forslaget er grunnløst. Foto: RUNE I. MYHRE OG JACQUES HVISTENDAL / DAGBLADET Vis mer


Bransjen er negativ

Bilbransjen reagerte også kontant via Erik Andresen i Bilimportørenes landsforening (BIL) og Egil Steinsland i Norsk Bilbransjeforbund (NBF)
I en felles uttalelse, gjengitt på BILs hjemmeside, hevder de blant annet følgende:

- Vi gjør en viktig miljøsak en bjørnetjeneste når vi lar kunnskapsløshet og symbolpolitikk prege debatten. På denne måten tilrettelegges det for symbolske tiltak som ikke virker, mens politikerne lar være å gjøre de tingene som virker fordi de koster for mye, sier Andresen og Steinsland.

Og de gir konkrete eksempler:
- Det er to hovedkilder til redusert luftkvalitet i norske byer – svevestøv og N02. Opp mot 50 prosent av svevestøvet kommer fra vedfyring, mens 70 prosent av N02-utslippet kommer fra tungtrafikk som lastebiler, busser og varebiler.

Videre heter det i uttalelsen:

SMOG: Det er særlig dieselbiler som slipper ut de skadelige nitrogenoksidene som lokalt er årsak til såkalt smog, som kan være livsfarlig for folk med astma og andre luftveisproblemer. Foto: colourbox.com
SMOG: Det er særlig dieselbiler som slipper ut de skadelige nitrogenoksidene som lokalt er årsak til såkalt smog, som kan være livsfarlig for folk med astma og andre luftveisproblemer. Foto: colourbox.com Vis mer


- Fakta viser at tiltak mot diesel personbil er helt feil. Dette vil ikke redusere svevestøvet i det hele tatt og det vil i beste fall redusere N02-utslippene med 10 prosent. Derimot vil disse tiltakene skape store praktiske problemer for mange av byens innbyggere som skal på jobb eller hente og levere i barnehagen, sier Andresen og Steinsland.

Les også: Er diesel fortsatt et problem om vinteren?

Uansett ligger det i kortene at det kan komme punktvise straffetiltak mot dieselbiler i overskuelig fremtid.

Flere og flere spør seg derfor nå: Hvor lurt er det å kjøpe dieselbil i 2015?

Vi mener

Bekymringen avhenger selvsagt av hvor man bor og hva slags bruksmønster man har.

Bor du i en større by som Oslo og er avhengig av bilen hver dag for å kjøre til og fra jobb, for eksempel fordi man skal hente og bringe i barnehagen underveis? Ja, da bør man ved innkjøp av ny eller brukt bil definitivt ta høyde for usikkerheten rundt dieselbilene framover.

Dette er helt uavhengig av hvor miljøbevisst man ønsker å være. For problemstillingene relatert til utslipp av lokal forurensning som partilker oog nitrogenoksider, forsvinner ikke med innføringen av strengere normer...

TRUET: Mazda CX-5 er en typisk norgesbil og leveres i hovedsak - cirka 80 prosent - med dieselmotor. Foto: KNUT ARNE MARCUSSEN
TRUET: Mazda CX-5 er en typisk norgesbil og leveres i hovedsak - cirka 80 prosent - med dieselmotor. Foto: KNUT ARNE MARCUSSEN Vis mer


Kort historikk

I flere tiår har særlig europeisk bilindustri stått på for å utvikle bedre, moderne, mer ytelsessterke dieselmotorer. I enkelte land, som Belgia, Østerrike og Frankrike, utgjorde dieselbiler en stor andel av bilsalget allerede rundt 1980/90-tallet, med kraftig vekst gjennom hele 80-tallet, men i våre nordiske strøk slo altså ikke «tungoljen» gjennom før etter årtusenskiftet.

Sent i Norge

Diesel som drivstoff i Norge var lenge i det store og det hele forbeholdt nyttekjøretøyer og ble bare unntaksvis benyttet i privatbiler. Dette endret seg særlig etter tusenårskiftet og i 2006 bestemte myndighetene seg for å favorisere dieselbiler avgiftsmessig, da de har en klar fordel når det kommer til forbruk – og dermed utslipp av karbondioksid (CO2) – i forhold til tilsvarende biler med bensindrift.

Resultatet lot ikke vente på seg og fra 2007 hadde over halvparten av nye registrerte biler i Norge dieselmotor hvert år fram til 2014. Og så langt i dette århundret er det solgt over 860.000 slike...

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!