Tips: Slik kobler du hengeren på

Noe av det viktigste ved å kjøre med tilhenger er å koble den på, for slurver du her risikerer du å skape ulykker.

Tips: Slik kobler du hengeren på
[Ugjyldig objekt (NAV)]

  • NB! Husk at vekten på tilhengerkulen ikke skal overstige 75 kilo.

  • Ikke forsøk å koble på tilhengeren dersom den står i en bakke. Den kan begynne å trille, og har du lastet den greier du ikke å holde den igjen.

  • Pass på at hansken (delen på tilhengeren som du monterer på bilens tilhengerkule) går i lås når du kobler tilhengeren på. Gjør den ikke det, risikerer du at tilhengeren faller av når du begynner å kjøre.

  • Husk på å koble til kontakten for tilhengerens lys. Pass på at det er nok slakk i ledningen til at du greier å svinge uten at støpselet til kontakten nappes ut. Ledningen skal naturligvis heller ikke subbe i bakken.

  • Dersom tilhengeren har brems, pass på at du fester sikkerhetswiren til bremsene.

  • Har tilhengeren bremser, husk på løsne håndbrekket før du kjører.

  • Gå en runde rundt hengeren og påse at eventuelt tauverk og festestropper ikke subber, eller står i fare for å vikle seg inn i hjulene. Sjekk samtidig at lasten er sikret, slik at det ikke faller av under kjøring. Husk at gods på tilhengeren skal tåle en panikkbrems uten å ramle av.