Think: Glemte å informere om moms

Alle medier, inkludert DinSide Motor, har informert sine lesere om at Think sin "mobilitetspakke" vil koste 975 kroner per måned. Egentlig koster pakken 1.216 kr per måned.

Som faste DinSide-lesere vil ha lagt merke til, er det knyttet mye uklarhet til den nye elbilen Think City II. Think City II ble introdusert på en pressekonferanse i Oslo mandag denne uken. Men da DinSide Motor snakket med representanter for Think Global viste det seg at det råder usikkerhet omkring både garantitider og serviceintervaller. Think Global klarte på mandag heller ikke å gi et klart svar på spørsmål omkring hvem som må ta støyten den dagen batteriet - bilens hjerte - gir seg.

På tirsdag fikk vi imidlertid vite at Think Global garanterer for batteriene i hele bilens levetid. Forutsetningene er at eieren månedlig betaler for en såkalt "mobilitetspakke" - og at Think Global overlever som selskap.

Kronglete og forvirrende

Think: Glemte å informere om moms

Think: Glemte å informere om moms


  DinSide og alle andre medier ble fortalt at "mobilitetspakken", som i praksis er en batterileie-avtale, koster 975 kroner per måned. Det betyr 11.700 kroner per år og 117.000 kroner over ti år. En oppmerksom DinSide-leser gjorde oss imidlertid oppmerksom på følgende setning på Thinks nettsider:

  "Fremtidig service og vedlikehold på batteri er dekket inn gjennom obligatorisk Think Mobility Basis avtale, kr. 975,- pr. måned. Mva tilkommer på leie." (Du finner den aktuelle nettsiden her.)

  Denne setningen er uvanlig kronglete og forvirrende formulert. For eksempel står det ingen ting om "leie" i de forutgående setningene. Hvorfor ikke skrive det på følgende og enklere måte: "... kr. 975,- pr. måned eks. mva." Eller være hundre prosent redelig å skrive: "... kr. 1.216,- pr måned inkl. mva.".

  Nesten 150.000 kroner over 10 år

  Etter å ha snakket med Think Global viser det seg nemlig at nevnte setning betyr at det tilkommer moms på de 975 kronene selskapet har kommunisert. Det betyr at private Think-kunder vil måtte betale 1.216 kroner per måned for "mobilitetspakken", noe som utgjør 14.592 kroner per år og nesten 150.000 kroner over ti år (145.920 kr).

  Beklager

  - Vi beklager at dette med momsen ikke er kommunisert klart. Det er nemlig slik at selv om selve bilen i utgangspunktet er fritatt for moms, så er vi nødt til å innkreve moms for et slikt leasingbeløp. Det sier Richard Waitz, direktør for salg, distribusjon og ettermarked i Think Global.

  Håp om fritak

  Think: Glemte å informere om moms


  Waitz kan imidlertid opplyse at saken er tatt opp med Finansdepartementet, med håp om at det kan innføres fritak for merverdiavgift også på "mobilitetspakken. Norske politikere har allerede begunstiget elbiler med goder som fri passering av bomringer, gratis bruk av kommunale parkeringsplasser, fritak for årsavgift, tillatelse til å kjøre i kollektivfeltet og momsfritak på selve bilen.

  Alternative finansieringsformer?

  - Moms har ikke noe å si for private bedrifter eller kommunale virksomheter. Men vi innser at dette er et problem for privatpersoner. Hvis det viser seg at vi ikke får gjennomslag for momsfritak, vil vi vurdere å se på om det er mulig å benytte seg av alternative finansieringsformer som ikke utløser moms, sier Richard Waitz.

  Waitz understreker forøvrig at alle potensielle kunder som har tatt kontakt med Think Global er gjort oppmerksomme på at "mobilitetspakken" i praksis koster 1.216 kroner per måned.

  Relaterte artikler:

 1. Nye norske Think fra A til Å
 2. Think dekker alle batterikostnader
 3. Her finner du mer Think-stoff:

 4. Tester
 5. Nyheter