Tekniske data og utstyr - LS 430 vs. konkurrentene

Disse "standard"-målene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken sier lite om alt det utstyret som vanligvis legges til på slike biler. For LS 430 sitt vedkommende kan du bare kjøpe soltak som tilleggsutstyr (bilen leveres med 9 dekk på felg) -- ellers er alt inkludert. For tilsvarende utstyrsnivå på konkurrentene må du minimum regne 30 - 60.000 kroner.