TABELL: Historisk oversikt

Kollisjonsputens historie
ÅrTeknologi
1980Frontkollisjonsputen
  
1988Passasjerkollisjonsputen
  
1995Sidekollisjonsputen
  
1998Hodekollisjonsputen
  
1998Den adaptive frontkollisjonsputen/totrinns-puten
  
2001Den kombinerte side-/hodekollisjonsputen
  
2003Knekollisjonsputen
  
2004Den asymmetriske førerkollisjonsputen
  
2006Tokammerkollisjonsputen
  
2008Setekollisjonsputen
  
2008Bakrutekollisjonsputen
  
2010Bilbeltekollisjonsputen
  
201?Baksetekollisjonsputen
  
201?Bilbeltekollisjonsputer