Stadig flere syklister på veiene har skapt problemer i Sverige. Også i Norge ønsker flere regelendringer.
Stadig flere syklister på veiene har skapt problemer i Sverige. Også i Norge ønsker flere regelendringer.Vis mer

Syklister lovlig på rødt?

I Sverige tas det nå til orde for at syklister bør unntas fra enkelte av trafikkreglene.

I Sverige går nå debatten etter at flere politikere både på lokalt og nasjonalt plan har uttalt til Dagens Nyheter at syklister bør få mulighet til lovlig å omgå enkelte av dagens trafikkregler. Dette er for å bedre trafikkflyten og legge bedre til rette for den stadig voksende gruppen av syklister.

Ifølge Dagens Nyheter er det i dag tre ganger flere syklister i Stockholm enn det var på begynnelsen av 90-tallet. Og den største økningen har kommet de siste fem årene. Dette har ført til problemer med avvikling av sykkeltrafikken.

Her finner du mer om dagens regler i Norge.

Rødt lys og mot kjøreretning

Helt konkret ble det uttalt av syklister i visse tilfeller bør få anledning til å kjøre på rødt lys, samt å sykle mot kjøreretningen i enveiskjørte gater. Sykling på rødt lys er nok mest aktuelt når man skal kjøre til høyre i krysset. Infrastrukturministeren i Sverige uttalte sågar at hun er positiv til at bilister skulle kunne gjøre det samme.

Å svinge til høyre på rødt lys er allerede tillatt i flere land. Her kan du lese om et slikt forslag i norsk sammenheng.

Endre regler etter praksis

Her hadde man ikke trengt å stoppe på rødt om man skulle sykle til høyre, i følge det svenske forslaget
Her hadde man ikke trengt å stoppe på rødt om man skulle sykle til høyre, i følge det svenske forslaget Vis mer


Et av argumentene som er brukt for liberaliseringen av reglementet for syklister er at regelbruddene er så hyppige allerede i dag, og at dette skaper en kaotisk situasjon. En endring av regelverket vil kunne få dette inn i mer ordnede former.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stortinget vedtok gjennomgang

Også i Norge er det tatt initiativ for å se på regelverket. Stortinget besluttet nettopp at det skal foretas en gjennomgang av trafikkreglene for syklister. Både leder for transportkomiteen på Stortinget, Knut Arild Hareide (KrF), og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (SP) understreket i den sammenheng overfor NRK at det er behov for å rydde opp i regelverket, ikke minst når det kommer til vikeplikt.

De mer radikale forslagene om kjøring på rødt lys og mot kjøreretningen, har imidlertid ikke vunnet særlig med gehør her hjemme så langt.

Syklistenes Landsforening skeptisk

Mange irriterer seg over syklister som ikke følger trafikkreglene. Foto: COLOURBOX
Mange irriterer seg over syklister som ikke følger trafikkreglene. Foto: COLOURBOX Vis mer


Informasjonssjef i Syklistenes Landsforening, Hulda Tronstad Nydal, er mer opptatt av å forbedre det gjeldende regelverket og mener at forslagene fra Sverige ikke er den viktigste debatten.

- Vi tar ikke stilling til dette nå. Det viktigste for oss er å jobbe for bedre og klarere vikepliktsregler. Vi er opptatt av å dempe konfliktene mellom bilister og syklister. Da er det viktig med et klart regelverk så man vet hvor man har hverandre, sier Nydal, og legger til at de oppfordrer alle syklister til å overholde dagens regelverk.

Her kan du lese mer om Syklistenes Landsforenings forslag til regelendringer.

Vegvesenet avventer

Også pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens Vegvesen er avventende.

- Vi er kjent med forslagene i Sverige og dette er naturligvis noe vi vil se nærmere på. Det er imidlertid for tidlig å si om dette er noe vi vil gå for i Norge.

Vinje legger til at de tradisjonelt har hatt nær kontakt med svenskene og at de vil følge utviklingen der.