<b>FORSIKRINGSSVINDEL:</b> Arrangerte biltyverier og arrangerte kollisjoner er blant de vanligste metodene for svindel på bilforsikringen. Foto: Colourbox.com
FORSIKRINGSSVINDEL: Arrangerte biltyverier og arrangerte kollisjoner er blant de vanligste metodene for svindel på bilforsikringen. Foto: Colourbox.comVis mer

Svindlernes yndlingstriks

Vi svindler oss til flere hundre millioner kroner i forsikringspenger hvert år. Og bilforsikringen er verstingen.

Ifølge Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble det bare i 2009 avdekket svindel for til sammen 271 millioner kroner, og i følge FNO er det her også store mørketall.

Ifølge svikstatistikken for 2009 svindler vi mest på bilforsikringen. Men det er flere gode grunner til å holde sin sti ren, også rent bortsett fra din rene samvittighet.

– Svindlerne risikerer både fengsel og forsikringsnekt. De som opererer på denne måten svindler fellesskapet og gjør forsikringer dyrere enn det som ellers ville ha vært nødvendig, sier senior kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i FNO.

Strafferammen for svindel er ifølge Neverdal inntil seks års fengsel.

Svindlerne koster deg 1.500 kroner

34 prosent bilsvindel

Vi svindler altså aller mest med bilforsikringen. Ifølge statistikken ble totalt 870 saker avslått av forsikringsselskapene i 2009, med henvisning til svikbegrunnelse i Forsikringsavtaleloven. 636 av disse sakene gjaldt skadeforsikring og 234 gjaldt personforsikring. Ifølge FNO-rapporten ble 92 av disse politianmeldt.

Av de 786 sakene hvor det ble avdekket svik innen privatforsikringene, fant man det høyeste antallet innen person- og varebilforsikringer. Disse sto for 270 saker, eller 34,4 prosent av det totale antallet avdekkede sindelforsøk innen privatforsikringer. Dette er ganske mye mer enn for nestemann på svindeltoppen, som er svindel på innbo/løsøre (18,4 prosent).

Dette er gjengangertriksene

I 2009 ble det altså avdekket 270 svik innen privat/varebil, og aller hyppigst var svik i
forbindelse med tyveri av motorvogn. Nær 40 prosent av sviksakene var i tilknytning til
arrangerte biltyverier, mens 26,4 prosent var i tilknytning til materiell skade. Ifølge FNO, er arrangerte biltyverier og arrangerte kollisjoner blant de vanligste metodene. I tillegg kommer blant annet bilbranner og dumping i øde fjorder.

– Men selskapene er oppmerksomme på dette og har bygget opp solide fagmiljøer for å avsløre slik svindel, sier Neverdal.

Eksen tipset om stjålet bil

Her kan du se hvilken skadetype de fleste svindelforsøkene med personbil/varebilforsikringene sorterer under:

SkadetypeProsent
Tyveri av39,5
Matriell skade26,4
Ytre påvirkning17,6
Brann8,1
Tyveri fra4,2
Dokumentfalsk1,5
Ulykke med personskade1,1
Annet1,1
Innbrudd0,8
Hærverk0,8
Kilde: FNO. Skadetype for personbil/varebil. Avdekket svindelforsøk i privatforsikring. Angitt i prosent.


Bakgrunnen

Tallene i rapporten er innhentet fra forsikringsselskapene og omfatter skadekrav som er avslått med svikbegrunnelse hjemlet i Forsikringsavtaleloven. Forsikringsselskapene avslår også skadekrav med svikbegrunnelse som er hjemlet i vilkår, og krav som ikke er sannsynliggjorte, men disse sakene er ikke med i denne statistikken. Det totale tallmaterialet blir brukt som grunnlag for å forebygge forsikringssvik.

Norges største tyveriregister

FNO bemerker også i rapporten at tallene for avdekkede svikforsøk må tolkes med varsomhet, da de gjenspeiler i noen grad hvor det blir svindlet mest, men det gjenspeiler også hvilke svikforsøk som faktisk blir avdekket. Tallene vil kunne påvirkes av at selskapene for eksempel noen år setter ekstra fokus på en bransje.