Svenskene øker piggdekkperioden– vi bøtelegger

I Norge jobber man hardt for å redusere piggdekkbruken, og ønsker at 80% av bilistene skal kjøre piggfritt. I Sverige har de utvidet perioden hvor man kan kjøre med piggdekk, og hevder – på tross av en piggfri-andel på kun 25 prosent -- at svevestøv ikke lengre er et problem.

Statens Vegvesen og norske politikere ønsker å redusere piggdekkbruken på norske veier. Nå kjører om lag 40-50% av norske bileiere piggfritt, men målet er at hele 80% av biltrafikken i de fire største byene skal være piggfri innen år 2002.

Sverige utvider piggdekk-perioden

Hovedargumentet for at man i Norge ønsker å få flest mulig over på et piggfritt alternativ, er svevestøv-forurensningen som øker på grunn av piggdekk-bruken. I Sverige har man utvidet perioden som man får lov til å kjøre med piggdekk med 6-7 uker hvert år, ut i fra et trafikksikkerhetsmessig synspunkt. Piggdekk tillates nå brukt i Sverige fra 1. oktober til 30. april, mens vi i Norge kan kjøre med vinterdekk fra 31. oktober til første mandag etter 2. Påskedag – som i år 2000 faller på 1. mai. (For Nord-Norge gjelder 15. oktober til 1. mai.)

-Svevestøv ikke noe problem i Sverige

Vägverket i Sverige anser altså at trafikksikkerheten øker hvis bilistene kan begynne å kjøre med piggdekk en måned tidligere enn man før har gjort, slik at de er mer forberedt på den første hålka. Dessuten har man i broderlandet asfaltert de større veiene med bedre asfalt, slik at slitasjen blir mindre og man får dermed også mindre svevestøv.

-- Vi anser ikke at vi har noe problem med støv lengere i Sverige, sier Kjell Bäckman, sjef for Fordonsavdelingen i Vägverket i Sverige. Etter som kravene for piggdekk er skjerpet, er piggene på dekkene er blitt lettere. Vi har også fått bedre veggbelegg – ja det er så bra veidekke at det er nærmest et problem om sommeren at belegget er for hardt, fortsetter Bäckman.
I dag regner man at 75% av bilistene kjører med piggdekk, og 25% med piggfritt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Frykter ikke flere ulykker

Er man ikke redd for at man med mindre piggdekk på veiene også i Norge vil oppleve en økning i trafikkulykkene? Vi har spurt Odd Brattberg, informasjonsdirektør i Samferdselsetaten i Oslo Kommune, som sammen med Bergen Kommune har intensivert kampen mot piggdekk ved å avkreve de som kjører med piggdekk for gebyrer.
-Nei, vi er ikke redd for at ulykkestallene skal gå opp, sier Brattberg. Norges Forsikringsforbund tar for eksempel ingen hensyn til om man har piggfritt eller piggdekk. Dette anses som like trygt, fortsetter han.
Det er svevestøvforurensningen som ligger til grunn for piggdekk-politikken i Norge, og det er også det som ligger bak den nyinnførte avgiftsordningen.
-Det er lufta som folk i storbyen skal leve i, så de som fortsetter å forurense må betale, sier Brattberg.

Fordoblet levetid på asfalt, men kun få steder

Hadde det kanskje vært en løsning her til lands å følge svenskenes ide og bruke sterkere asfalt på høytrafikerte veier? I fjor gjorde Statens Vegvesen i Sør-Trøndelag i samarbeid med SINTEF, en undersøkelse på en ny steintype i asfalt – jaspis – som er sterkere enn både betong og andre typer asfalt som ligger på de norske veiene i dag.

Med denne typen vegdekke kunne man halvere vegslitasjen og dermed også svevestøv-konsentrasjonen. Man har nå lagt denne typen asfalt på et sterkt trafikkert område i Trondheim, og på noen teststrekninger i Bergen. Fra Vegvedlikeholdsseksjonen i Statens Vegvesen i Oslo får vi vite at dette ikke gjøres i Oslo, men at de med vegdekkene i Oslo er innenfor kravene som stilles til sporslitasje. De vegdekkene man har i Oslo har en levetid på 6-7 år, mens den nye jaspis-typen har en levetid på 10-15 år. En av grunnene til at man ikke har benyttet jaspis i Oslo, er at steinen ikke finnes overalt og må hentes ut fra spesielle steinbrudd, og at det ville koste for mye å frakte steinen til Oslo.

Piggdekk og trafikksikkerhet

Man skulle tro at undersøkelser om trafikksikkerhet i Norden ville være ganske entydige i sine konklusjoner, siden forholdene i landene er ganske like. Merkelig nok har det lenge vært slik at svenske undersøkelser har vist fordeler i forhold til trafikksikkerheten ved å benytte piggdekk, i motsetning til i Norge og Island, hvor man ikke har funnet noen forskjell i trafikksikkerheten med eller uten pigger. Nyere trafikksikkerhetsforskning på Island har imidlertid funnet at piggdekkbruk medfører en liten sikkerhetsgevinst.