Svein Svendsen Aut. Trafikkskole A/S

Strykstatistikk på kjøredelen siste tre år for Svein Svendsen Aut. Trafikkskole A/S. Ideellt bør de fleste elevene være godkjent av trafikkskolen før de går opp til førerprøven, og strykprosenten til de godkjente elevene bør være så nær null som mulig.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 0 0 28 36 % 36 %
1998 17 41 % 152 59 % 57 %
1999 25 20 % 176 51 % 47 %