Svein Svendsen Aut. Trafikkskole A/S

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Svein Svendsen Aut. Trafikkskole A/S.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 2 100 % 49 57 % 59 %
1998 0 0 % 285 51 % 51 %
1999 0 0 % 204 50 % 50 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.