Svein Berg Trafikkskole

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Svein Berg Trafikkskole.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 1 0 % 86 51 % 51 %
1998 3 33 % 50 36 % 36 %
1999 0 0 % 51 29 % 29 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.