Stort bilde forfra

Selv om designet på Porsche 911 er nytt, har de beholdt den gode, gamle profilen.