Stort bilde av interiøret

Dashbordet i Bravo er oversiktlig, og instrumentene lettleste. Legg merke til den smarte plasseringen av radioen på toppen av dashbordet.