Stort bilde av interiøret

Også designet av dashbordet er influert av New Edge Design, derfor blir fargevalget litt kjedelig.