Stort bilde av interiøret

Dashbordet er hentet fra arbeidsbilen L200, og det bærer det preg av. Funksjonelt er det likevel.