Storo og Sannergata Trafikkskole

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Storo og Sannergata Trafikkskole.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 17 53 % 20 25 % 38 %
1998 18 39 % 36 28 % 31 %
1999 5 40 % 38 58 % 56 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.