Tesla Model S - el-bilen er forhåndsbestilt i over 1.000 eksemplarer. Foto: Tesla
Tesla Model S - el-bilen er forhåndsbestilt i over 1.000 eksemplarer. Foto: TeslaVis mer

Sterke virkemidler for flere elbiler

En rekke grep og incentiver foreslås for å elektrifisere veitransporten.

I årene som kommer vil en mengde nye el-biler komme på markedet (noen mulige eksempler i vårt oppslagsbilde...), i hovedsak fra 2011. Det er bare to år til. Realitetene siger inn hos publikum og myndigheter, og nå foreligger en handlingsplan.

Handlingsplanen ble overlevert Samferdselsdepartementet mandag. Arbeidsgruppen bak rapporten er ledet av Energibedriftenes Landsforening og bestod av en rekke aktører fra energibransjen og diverse andre organisasjoner og grupperinger med interesse i en mer miljøvennlig bilpark. Den ordinære bilbransjen hadde imidlertid bare en representant i gruppen, fra den norske Toyota-importøren.

Nye ladepunkter

Blant virkemidlene som foreslås er bevilgning av 100 millioner kroner i året i støtte til bygging av nye ladepunkter. Disse punktene skal i hovedsak opprettes på eksisterende eller kommende parkeringsområder av ulik art. Strøm- og spenningsnivå på disse stasjonene skal standardiseres i tråd med EU. Noen hurtigladingsstasjoner skal også etableres, med større kapasitet for rask lading.

Fordeler videreføres og utvides

Videre bør i følge rapporten alle av dagens elbilfordeler videreføres og også gjelde plug-in-hybrider, med unntak av muligheten for å kjøre i kollektivfeltet for hybridene. Rapporten anbefaler også å revidere hele avgiftssystemet for bil for å opprettholde attraktiviteten til elbiler og plug-in-hybrider.

Les vår test av den imponerende elbilen Mitsubishi i-Miev.

Vi har også prøvekjørt Tesla Roadster. Les om det her!

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kontantstøtte på 30.000 kroner

Think City II selges i dag
Think City II selges i dag Vis mer


I tillegg ser man for seg en engangsstøtte på 30.000 kroner til alle som kjøper elbil eller plug-in-hybrid.

Arbeidsgruppen anbefaler også at staten allerede nå kjøper inn langt flere elbiler for eget bruk, og for leie via leasingselskaper.

En rekke skattemessige tiltak for å stimulere firmaer og selvstendig næringsdrivende til å kjøpe elbiler og plug-in-hybrider foreslås også. Hvordan provenynøytraliteten skal ivaretas er foreløpig i det blå...

Bakgrunn i klimaavtale

Handlingsplanen har sin bakgrunn i EUs klimaavtale hvor Norge forplikter seg til en reduksjon på opptil 25 prosent av sine klimagassutslipp. Det tilsvarer omtrent 16 millioner tonn CO2. Tallene er målt i forhold til en utviklingsbane hvor man ikke aktivt går inn for en reduksjon fra dagens situasjon.

Utskiftning nødvendig

Citroën C1 selges i elektrisk versjon i Storbritannia
Citroën C1 selges i elektrisk versjon i Storbritannia Vis mer


For å få til slike kutt er man avhengig av bidrag fra veisektoren. Trafikkmengden er stadig økende og klimagassutslippene fortsatt stigende til tross for mer effektive nybiler. Elektrifisering av veitransporten vil derfor bli et svært viktig virkemiddel i kampen mot klimagassutslippene. Handlingsplanen fokuserer på hvordan man i størst mulig grad skal klare å gjennomføre en utskiftning av bilparken.

10 prosent ladbare biler i 2020

Ressursgruppen bak handlingsplanen mener det er realistisk å se for seg at 10 prosent av bilparken i 2020 vil bestå av elbiler og oppladbare hybridbiler, som primært drives av strøm; populært kalt plug-in-hybrider. Rapporten påstår at dette ikke vil ha nevneverdig påvirkning på kraftsystemet i Norge.

Starter fra 2011

Opel Ampera kan bli en av de første plug-in-hybridene, men tidlig i 2012
Opel Ampera kan bli en av de første plug-in-hybridene, men tidlig i 2012 Vis mer


Introduksjonen av elektriske og ladbare biler vil foregå i to ledd. Først i form av tilrettelegging av infrastruktur og diverse incentiver for elbilbrukerne, så i form av økt tilbud av elbiler hos norske forhandlere. Rapporten legger til grunn at de første nye elbilene og plug-in-hybridene vil komme til Norge rundt 2011.

Dessuten påpekes det at de aller fleste som kjører til og fra jobb ikke tilbakelegger lengre distanser enn at det er mulig å benytte elbil. De fleste har også gratis parkering hjemme og på jobb hvor det vil bli mulig å lade, fremholdes det.