Foto: PER ERVLAND
Foto: PER ERVLANDVis mer

Statsbudsjettet 2010: Alt om bil

Hva betyr Regjeringens forslag til statsbudsjett for deg som eier bil eller planlegger å kjøpe bil i 2010? Vi gir deg svarene.

NB: Artikkelen oppdateres løpende.

Nybilprisene: Personbiler

Foreslåtte endringer i registreringsavgiften (også kalt engangsavgiften, avgiften som må betales når en bil registreres for bruk i Norge).

Konkrete priseksempler finner du i denne artikkelen.

Registreringsavgiften består av tre komponenter: CO2-avgiften, effektavgiften og vektavgiften:

1. CO2-avgiften:
Tabellen under viser følgende:

* Forslaget innebærer av CO2-snille biler får enda større avgiftslettelser enn i dag. Biler som slipper ut mindre enn 120 gram CO2 får i dag en "avgiftsrabatt" på 500 kroner per gram som understiger 121 gram. Denne satsen foreslås økt til 609 kroner.

* EKSEMPEL: En bil som slipper ut 100 gram CO2 får en avgiftsrabatt på 12.180 kroner (20 gram x 609 kroner). I dag får en slik bil rabatt på 10.000 kroner (20 gram x 500 kroner). Det betyr en foreslått avgiftslette på 2.180 kroner.

* Samtidig innebærer forslaget at alle andre biler blir dyrere. Dette fordi alle de øvrige intervall-satsene stiger med mellom 199,00 og 235,00 kroner.

* Satsene for "normale biler" stiger faktisk mest, relativt sett. Disse stiger med henholdsvis 199,00 og 200,00 kroner, noe som utgjør en økning på nesten 38 prosent sammenlignet med dagens satser.

* EKSEMPEL: En bil som slipper ut 180 gram CO2 får en avgiftsskjerpelse på snaue 12.000 kroner (20 gram x 199 kr + 40 gram x 200 kr = 11.980 kr).

* "Verstingbilene", de som slipper ut mer enn 180 gram CO2, får relativt sett en beskjeden avgiftsøkning for grammene som overstiger 180 gram.

Statsbudsjettet 2010: Alt om bil


2. Effekt-avgiften:
Tabellen under viser følgende:

* For første gang noensinne reduseres de laveste effekt-avgift-intervallene. Både intervallet 0-65 kilowatt (0-88 hk) og 66-90 kilowatt (89-122 hk) får lavere satser.

* 0-65-intervallet foreslås redusert fra 127,44 kr per kilowatt til 55,10 kr, noe som utgjør nesten - 57 prosent.

* 66-90-intervallet foreslås redusert fra 531,00 kr per kilowatt til 481,00 kr, noe som utgjør beskjedne - 9,4 prosent.

* EKSEMPEL: En bil med motor som yter 88 hestekrefter (65 kilowatt), og dermed får full uttelling for avgiftslettelsen i det første intervallet, blir 4.702 kroner billigere (65 kW x 72,34 kr).

* EKSEMPEL: En bil med motor som yter 122 hestekrefter, og dermed får full uttellling for avgiftslettelsen i begge de to første intervallene, blir 5.952 kroner billigere (65 kW x 72,34 kr + 25 kW x 50,00 kr).

* De to øvre satsene inflasjonsjusteres med 1,8 prosent.

Statsbudsjettet 2010: Alt om bil


3. Vekt-avgiften
Tabellen under viser følgende:

* Samtlige satser inflasjonsjusteres med 1,8 prosent.

* Det betyr at alle personbiler uansett egenvekt får en vektavgift som skjerpes med 1,8 prosent.

Statsbudsjettet 2010: Alt om bil


Konsekvenser:
I henhold til Regjeringen får avgiftsendringene blant andre følgende konsekvenser:

* En bil med CO2-utslipp på 100 gram og effekt på 70 kW får en avgiftslettelse på om lag 7.150 kroner

* Alle biler med CO2-utslipp over 153 gram får en total avgiftsskjerpelse, uavhengig av motoreffekten.

* En bil med CO2-utslipp på 200 gram og effekt på 110 kW får en avgiftsskjerpelse på om lag 8.850 kroner.

Nybilprisene: Hybridbiler

Regjeringen foreslår ingen avgiftsendringer for hybridbiler. Det betyr at hybridbiler også i 2010 vil få 10 prosent fradag i vekt-avgiften samt 100 prosent fradrag i effektavgiften for effekt som dannes av batteri/elmotor.

Nybilprisene: Etanolbiler

Regjeringen foreslår ingen avgiftsendringer for biler som kan kjøres på Etanol/E85 (ofte kalt flexifuel-biler). Det betyr at etanolbiler også i 2010 vil få 10.000 kroner i fradrag i registreringsavgiften.

Nybilprisene: Varebiler (avgiftsgruppe b) (og lette lastebiler)

Varebiler (og lette lastebiler med tillatt totalvekt under 7.500 kilo) vil også i 2010 utløse 22 prosent av engangsavgiften for nye personbiler (som i dag).

Enkelte aktører i bilbransjen har det siste året arbeidet for at at Regjeringen skal endre varebilreglene, slik at europeiske minivarebiler skal kunne tilfredsstille varebil-kravene (noe som gir rett til å kun betale 22 prosent av registreringsavgiften.

Statsbudsjettet inneholder ingen informasjon om endring av varebilkravene og reglene vil dermed også i 2010 praktiseres som i dag. Det betyr at minivarebiler som ikke tilfredsstiller "statskasse-kravet" vil utløse registreringsavgift for personbil om de importeres til Norge.

Nyprisene: Andre typer kjøretøyer

Minibusser (avgiftsgruppe j)
Vil også i 2010 utløse 40 prosent av engangsavgiften for nye personbiler (som i dag).

Campingbiler (avgiftsgruppe c)
Vil også i 2010 utløse 22 prosent av engangsavgiften for nye personbiler (som i dag).

Drosjer (avgiftsgruppe h)
Vil også i 2010 utløse 40 prosent av engangsavgiften for nye personbiler (som i dag).

Motorsykler (avgiftsgruppe f)
Inflasjonsjustering av engangsavgiften (+ 1,8 prosent) (Stykkavgift, effektavgift og slagvolumavgift).

Snøscootere (avgiftsgruppe g)
Inflasjonsjustering av engangsavgiften (+ 1,7-1,9 prosent) (Vektavgift, effektavgift og slagvolumavgift).

Beltebiler (avgiftsgruppe e)
Vil også i 2010 utløse 36 prosent av engangsavgiften for nye personbiler (som i dag).

Årsavgiften

Årsavgiften foreslås økt med mellom 1,8 og 2,0 prosent, med unntak av traktor- og mopedårsavgiften, som kun øker med 1,3 prosent. De nye satsene blir som følger:

Biler med bensinmotor
2.790 kr (2009: 2.740 kr) (+ 50 kr, + 1,8 prosent)

Biler med dieselmotor og fabrikkmontert partikkelfilter
2.790 kr (2009: 2.740 kr) (+ 50 kr, + 1,8 prosent)

Biler med dieselmotor uten fabrikkmontert partikkelfilter
3.245 kr (2009: 3.185 kr) (+ 60 kr, + 1,9 prosent)

Campingtilhengere
1.045 kr (2009: 1.025 kr) (+ 20 kr, + 2,0 prosent)

Motorsykler
1.705 kr (2009: 1.675 kr) (+ 20 kr, + 1,8 prosent)

Traktorer, mopeder
395 kr (2009: 390 kr) (+ 5 kr, + 1,3 prosent)

Drivstoffavgifter

Avgiftene per liter bensin og diesel inflasjonsjusteres med 1,8 prosent. Resultatet er følgende satser:

Svovelfri bensin: 4,54 kroner (2009: 4,46 kr)
Lavsvovlet bensin: 4,58 kroner (2009: 4,50 kr)

Svovelfri diesel: 3,56 kroner (2009: 3,50)
Lavsvovlet diesel: 3,61 kroner (2009: 3,55)

Vrakpanten

Mens alle andre satser inflasjonsjusteres, skjer ikke dette med vrakpanten, som går ut av statskassen. Denne foreslås også i 2010 å ligge på 1.500 kroner, som i dag.