Statens vegvesen vil ha flere vikepliktsskilt

Vil rydde unna tvil om hvem som skal vike i trafikken.

Mange steder kan bilister bli forvirret om reglene for vikeplikt og forkjørsrett. Nå kan det komme flere skilter. Foto: Karoline Brubæk
Mange steder kan bilister bli forvirret om reglene for vikeplikt og forkjørsrett. Nå kan det komme flere skilter. Foto: Karoline Brubæk Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det kan bli langt flere av disse skiltene i fremtiden. I en rapport fra Statens vegvesen varsles økt bruk av vikepliktsskilt.

Offentlig veg med fartsgrenser over 50 km/t skal generelt gjøres om til forkjørsveg. Og over alt hvor det kan være tvil om hvem som skal stanse, er målet at bilistene skal varsles med vikeplikts- eller stoppskilt.

Mange kjører som om de har forkjørsrett over alt

I Norge er hovedregel at fører skal vike for trafikk fra høyre i kryss, med mindre vegen er skiltet som forkjørsveg. Den såkalte høyreregelen. Men i praksis kjører mange bilister som om de har forkjørsrett mange flere steder enn der det faktisk gjelder.

– Dette er veldig uheldig, påpeker trafikksikkerhets-seksjonsleder Kjell Seim i Statens vegvesen Region øst i magasinet Vegen og vi fra Statens vegvesen.

Forkjørsveier skiltes, men mange steder kjører bilistene som om veien er forkjørsvei når den egentlig ikke er det. Foto: Karoline Brubæk
Forkjørsveier skiltes, men mange steder kjører bilistene som om veien er forkjørsvei når den egentlig ikke er det. Foto: Karoline Brubæk Vis mer


– En konsekvent forkjørsregulering av det overordnede vegnettet vil være i tråd med hva trafikantene oppfatter som naturlig og ofte praktiserer, sier han og påpeker at det er viktig å rydde bort enhver tvil om hvem som skal vike i trafikken.

Her er bilistene slappest til å bruke blinklys, en irriterende uvane som kan koste dyrt: Rådyrt å glemme blinklyset

Feilmerking mange steder

Vegvesenet har praktisert skiltingen ulikt fra fylke til fylke. Dessuten viser analyser at mange veger er merket feil, både av Vegvesenet og andre.

Nå kommer klare anbefalinger for hele landet, både for riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Forslagene om merking innebærer blant annet:

  1. Stiplet linje gjennom krysset betyr forkjørsrett
  2. Buet hvit linje inn i sidevegen betyr at høyreregelen gjelder
  3. Forlenging av forkjørsveger inn i og gjennom byer og tettsteder
Nordmenn kan ikke kjøre på motorvei

Der offentlig møter privat veg

Et av problemområdene er kryss der offentlig veg møter privat. Ofte er det vanskelig for bil på offentlig veg å se forskjell på private veger og private avkjørsler, men skillet er viktig for å avgjøre hvem som skal vike. Kommer bilen fra høyre fra en privat avkjørsel har den vikeplikt, mens den har forkjørsrett om den kommer fra en privat veg. Det foreslås derfor som strakstiltak å innføre skilting og fysisk merking av alle kryss der offentlig møter privat veg, og der det kan være tvil om hvem som skal vike.

Dessuten må ansvarsforholdene omkring hvem som skal sørge for fri sikt i kryssene avklares av Vegdirektoratet.

De rikeste mener de kjører minst feil i rundkjøringer

Nye skilter kommer også i år

I løpet av 2012 er også flere nye skilter på vei ut langs veiene. Et av de mest omtalte er den østerrikske hånd som skal advare potensielle spøkelsesbilister som er i ferd med å komme ut på motorvei i feil kjøreretning. Det kommer også skilter som viser egnede plasser for å montere kjetting (spesielt beregnet på vogntog), og enkle symboler som varsler om trafikkulykker på steder der man benytter variable elektroniske skilttavler.