Staten vil tette smutthull

I et nytt høringsnotat foreslår Finansdepartementet å stramme inn kravene for avgiftsfri biloppbygging.

Dersom du skal bygge opp en totalskadet bil slik at den fremstår som fullstendig rekonstruert, er du i utgangspunktet pålagt å betale ny engangsavgift. Grunnen er at det ferdig produktet vil fremstå nærmest som en helt annen og ny bil i norsk sammenheng.

Avgiftsfri oppbygging

Det er imidlertid mulig å søke om fritak under forutsetning av at visse, sentrale deler fra den skadede bilen videreføres til den oppbygde. Reglene endret seg imidlertid noe i 2001 da spesifiseringen av disse delene ikke lenger var absolutte, men veiledende, dette for å gi rom for mer skjønn i vurderingen om man skal slippe å betale ny engangsavgift.

Smutthull

Staten vil tette smutthull


I tillegg frafalt man kravet om at karosseriet skulle være fabrikknytt. Summen av disse to endringene var at avgiftsfritatt gjenoppbygging ble langt mindre regulert av staten. Resultatet ble at mange dro til utlandet og hentet seg en annen bil og brukte karosseriet, og eventuelt flere deler, på restaureringsobjektet som i stor grad fremsto som en helt ny bil i Norge – uten å betale noen avgifter.

I tillegg hevder Finansdepartementet at nåværende regelverk har ført til tyverier av aktuelle bilmodeller for bruk som delebiler til oppbygging.

For mange har sluppet unna

Når Finansdepartementet nå foreslår en endring, er det fordi man vil begrense antallet som menes å urettmessig slippe unna engangsavgiften for gjenoppbygde biler, samt å innføre et regelverk som kan redusere antall biltyverier. Endringene består i at man endrer forutsetningene for å kunne gjenoppbygge omfattende skadede/mangelfulle biler avgiftsfritt.

Må ha nytt karosseri

Nærmere bestemt foreslår man å gjeninnføre de konkrete kravene til videreføring av sentrale deler av den opprinnelige bilen. I tillegg, og kanskje mer betydningsfullt, foreslår man også å bringe tilbake kravet om at karosseriet som skal brukes på den oppbygde bilen skal være fabrikknytt/ubrukt, slik at det ikke lenger vil være mulig å hente det fra billige bruktbiler i for eksempel Tyskland.

Vanskeligere å slippe unna avgifter

Konsekvensen er at det blir vanskeligere å bygge opp biler avgiftsfritt uten å måtte ut med relativt store summer til nytt karosseri. Finansdepartementet regner med at staten vil tjene om lag 20 millioner ekstra på at færre får mulighet til å bygge om avgiftsfritt. For verksteder som driver med biloppbygging av skadede biler kjøpt fra diverse forsikringsselskaper, betyr dette imidlertid at mye eller all lønnsomhet forsvinner, og man blir nødt til å legge om driften.

Rammer verksteder og småbedrifter

Staten vil tette smutthull


Dette er også den viktigste innvendingen i et åpent skriv fra Norges Bilbransjeforbund til Finansdepartementet. Bilbransjeforbundet hevder at denne virksomheten brukes av verkstedene for å utnytte ledig kapasitet, og at det ikke uten videre er mulig å tilpasse seg dette.

Flere småbedrifter og privatpersoner som driver med restaurering av omfattende skadede og/eller mangelfulle biler, vil også bli rammet dersom forlaget til forskriftsendringene vedtas.

Fører ikke til flere tyverier

Videre tilbakeviser Bilbransjeforbundet argumentet om biltyveri med at det er mulig å kreve anskaffelsesdokumenter til karosseriet når bilen mot slutten av oppbyggingsprosessen skal godkjennes av Statens Vegvesen.

Bilbransjeforbundet setter også spørsmålstegn ved legitimiteten til provenyøkningen på 20 millioner i året.

Dersom forslaget til forskriftsendringen blir vedtatt, trer de nye reglene i kraft 1. januar neste år.