Stadig dårligere bunnstoff?

Mang en småbåteier har forarget seg over at bunnstoffet ikke holder løftet fra produsenten - å holde båten fri for sjøvekster. Årsak: Stadig strengere miljøkrav fra myndighetene.

Stadig dårligere bunnstoff?

På begynnelsen av 90-tallet skjedde det en dramatisk lovendring for norske båtelskere: Regjeringen vedtok forbud mot bruk av tinn i bunnstoff til båter under 25 meter. Det var derfor småbåteieren, den vanlige mannen i fjorden, som ble rammet. Skipsfarten ellers fikk dispensasjon fra tinnforbudet…

Kobber til besvær

Som alternativ til tinn ble straks kobber lansert som en erstatning for det miljøskadelige, men akk så effektive tinnet. Kobber er imidlertid slettes ikke like effektiv i kampen mot havets begroing av båten din. Dessuten er kobber ikke egnet til bruk på lettmetall. Derfor er det lansert en egen type bunnstoff til bruk på eventuelle metalldeler på båten.

Politikerne har nå fått opp øynene opp for at heller ikke kobber er miljøets beste venn. Derfor hviskes det i maktens korridorer om et forbud også mot kobber i fremtiden. Sverige har allerede innført totalforbud mot kobberholdig bunnstoff i alle sine innsjøer. Norge har foreløpig ingen planer om å innføre et slikt forbud, men kilder forteller oss at restriksjoner vil komme også her til lands.

Mens vi venter på ny teknologi

Er du lei av å skrape båten din for beplanting på grunn av lite effektive bunnstoff på markedet, er det altså bare å forberede seg på enda verre tider. Eller? På laboratoriene til bunnstoffprodusentene jobbes det i dag hardt for å finne et alternativ til både tinn og kobber. Målet er å lage et bunnstoff som er like effektivt som tinn uten at det samtidig forurenser sine omgivelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aktører i bransjen sier de forstår båtfolkets frustrasjoner og innrømmer at utviklingen har gått veldig tregt. – -- Kobberbunnstoffet er bare en overgangsløsning, sier bransjen. Vi som ferdes på sjøen får bare håpe overgangen blir kort, og at bedre alternativer kommer på markedet i nærmeste fremtid.