Sparetips: Bli en sikrere sjåfør, spar penger.

Å spare på dråpene er slett ikke noen heksekunst. Dersom du lærer deg å lese trafikken og se langt frem sparer du ikke bare bensin - du blir også en bedre trafikant.

Det er slett ikke noen heksekunst å kjøre økonomisk, men det krever at man legger om kjørestilen noe.

Viktigst er det å kjøre jevnt. Unngå raske akselerasjoner og nedbremsninger. Se langt frem i trafikken, og hold avstand, bare da kan du legge opp kjøringen slik at du ikke havner i situasjoner hvor du må bremse eller gasse unødvendig. Husk at hver gang du bremser ned, sløser du bort energi motoren har skapt for fremdrift av bilen!

På landeveien

De aller fleste biler har lavt forbruk ved langkjøring, men det er fortsatt mulig å tyne noen ekstra kilometer ut av hver tank. De fleste bilene i dag leveres med femtrinns gearkasse. Vårt råd er at du bruker femtegearet så ofte som mulig, men pass på at du ikke presser motoren. Hele tiden må du tilstrebe at motoren får jobbe så lett som mulig. Derfor skal du ikke være redd for å geare ned når du ser at turtallet faller, og du merker at motoren begynner å jobbe tyngre.

Før bakker bør du gi litt ekstra gass, på den måten øker du hastigheten og bilens moment, dermed kan det hende at du greier å forsere bakken uten å måtte skifte gear.

Riktig gearskifte

En av de viktigste måtene å spare bensin på er å geare riktig. Selv om bilen har fem trinn, trenger du ikke å bruke alle. Et økonomisk gearingsmønster er første-, tredje- og femte gear. Sløyf andre- og fjerdegearet under akselerasjon. Det er bedre å ha litt turtall fremfor å måtte gå innom hvert eneste gear.

Unngå vann

Veistandarden i Norge lider av piggdekkslitasje, og sporete veibane er ikke til å unngå. Ønsker du å spare bensin, og redusere faren for vannplaning, legger du deg på siden av sporene når himmelen dusjer planeten. Da går rullemotstanden ned og du sparer på dråpene.

I byen

Bykjøring er krevende, og bensinslukende. Stadige akselerasjoner og oppbremsinger krever drivstoff. Likevel er det ikke vanskelig å sørge for at bensinen renner saktere gjennom slangen frem til motoren. I byen gjelder det, som på landeveien, å planlegge kjøringen. Ser du at trafikklyset er rødt, bør du slakke av og forsøke å beregne slik at du treffer når lyset skifter til grønt.

Akselerasjon fra stillestående er langt mer krevende, og krever mer bensin, enn akselerasjon i fart. Er det flere felter legger du deg i det feltet med minst trafikk. Kjør defensivt, planlegg kjøringen og ta det rolig. Da kan du spare, selv i byen.

Hold fartsgrensene

Trass i at du kan spare noen dråper på å senke hastigheten, er ikke det noen løsning med mindre du er alene på veien. Hold hastighetsgrensene der veien og føret tillater det. Sinker i trafikken skaper irritasjon for de bakenforliggende, som lett kan foreta uforsvarlige forbikjøringer. Det er ikke noen skarve bensindråper verdt.