Spansk nybilsalg halvert

I november ble det kun solgt 63.000 biler i Spania. Det betyr at nybilsalget er nesten halvert sammenlignet med samme måned i fjor.

Det er bilbransjetidsskriftet Automotive News som bringer den dramatiske nyheten om at det spanske nybilsalget er tilbake 49,6 prosent sammenlignet med november måned i 2007. Den voldsomme november-svikten innebærer at totalsalget for årets elleve første måneder er tilbake 26 prosent sammenlignet med samme periode i 2007. Dette er dramatiske tall for både spansk og europeisk bilindustri.

Europa

Vi har ikke klart å finne november- eller oktober-tall for hele Europa. Ifølge Automotive News var det imidlertid ved utgangen av september 2008 solgt 11.926.000 nye biler i Europa (EU, EØS og Tyrkia). Dette er en tilbakegang på bare 570.000 biler eller snaue fem prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2007.

Det er imidlertid rimelig å anta at også det samlede europeiske nybilsalget gikk kraftig ned i oktober og november, noe som kan føre til at den prosentvise nedgangen for hele 2008 blir langt høyere enn fem prosent.

Norge

Spansk nybilsalg halvert


De norske novembertallene vil ifølge Opplysningrådet for Veitrafikken (OFV) ikke være klare før i morgen. I oktober ble det imidlertid kun registrert 8.390 nye personbiler, 3.256 biler færre enn i oktober måned 2007. Det innebærer en tilbakegang på hele 28 prosent.

Tallene for 2008 under ett, er imidlertid ikke like dramatiske. Ved utgangen av oktober var det registrert snaue 96.000 nye personbiler i Norge. Det er en tilbakegang på snaue 14.000 biler, eller 12,5 prosent, sammenlignet med samme periode i 2007.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kilde: Automotive News Europe, Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)