Søndagstrafikken drepte flest

60 % av dødsulykkene skjedde i helgene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statens vegvesen har akkurat offentliggjort en dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken. Denne er basert på informasjon fra årene 2005 til 2009, med særlig fokus på 2009. Rapporten tar fatt i en mengde forskjellige data, og forteller mye om både sikkerhet, eller mangelen på dette, samt forskjellige årsaksfaktorer.

Et preventiv: Rundkjøringen - venn eller fiende?

2009 isolert

Året 2009 er å anse som et godt år i forhold til antall omkomne. Totalt døde 212 personer i trafikken, fordelt på 186 ulykker. Dette er 51 færre ulykker og 43 færre omkomne enn i 2008, og vi skal helt tilbake til 1955 for å finne et år med færre omkomne enn i 2009. I hovedsak skjedde de fleste dødsulykkene i form av utforkjøringer og møteulykker, og 78 prosent av de omkomne var menn.

Et stille problem.

Bli hjemme i helgene

Rapporten har et eget avsnitt som forteller hvilken ukedag flest dødsulykker fant sted. Tallene viser at man egentlig burde blitt hjemme i helgene. Helgetrafikken står nemlig for nesten 60 % av dødsulykkene. I 2009 fant 34 dødsulykker sted på en fredag, 33 på lørdager, og hele 41 ulykker på søndager. Det er viktig å presisere at dette er antall ulykker som har resultert i et eller flere dødsfall, ikke totalt antall omkomne. I flere av ulykkene er det flere personer som har omkommet.

Forsikringsselskapenes mareritt.

De gode tallene

Rapporten forteller også om de gode tallene. De viser blant annet at det er tryggest å ferdes ute på en mandag, og i januar 2009 skjedde ikke en eneste dødsulykke på en mandag. Sommermånedene stod for 1/3 av alle dødsulykkene, så noen store sesongmessige forskjeller er det ikke å spore. Statistikken forteller også at 70 % av dødsulykkene fant sted på Europavei eller riksvei, men sett i forhold til antall trafikanter er ikke dette oppsiktsvekkende.

En spesielt god grunn til å bruke sikkerhetsbeltet.

Det store problemet er med andre ord helgetrafikken, og rapporten forteller om et stort antall ulykker hvor det er mistanke om at føreren har sovnet. Skal man ta skremselspropagandaen til følge, så er det bare en ting å gjøre – bli hjemme i helgene.

OPPDATERING

Med bakgrunn i nedenforstående debatt publiserer vi her tallene for søndager på timebasis. Dette for å vise når på døgnet dødsulykkene fant sted i 2010.

Totalt fant 41 dødsulykker sted på søndagene i 2010. Av disse skjedde det 16 ulykker i perioden 0:00 – 05:00. Mellom 05:00 og 09:00 skjedde ingen ting, og de resterende 25 dødsulykkene skjedde søndag etter klokken 09:00. Først kl. 11 ble det jevnlige timetall frem til det toppet seg kl. 21. Det betyr at ca. 60 % av dødsulykkene på søndager foregikk midt i det vi kaller søndagstrafikken. Dette utgjorde 25 % flere dødsulykker bare på dagtid søndag, enn det var på et helt døgn midt i uken. Dette er ikke ubetydelig, og søndag fremstår som den aller verste dagen å ferdes i trafikken, om vi skal legge tallene fra 2010 til grunn.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!