Snekke

Snekka er selve folkebåten i den norske fritidsbåtflåten. Og ikke uten grunn.

Snekke

Skrogkonstruksjonen gjør at en snekke har lite å stille opp med når det gjelder fart. Sjødyktigheten og driftsøkonomien til et snekkeskrog er det imidlertid ingenting å si på.

Vårt inntrykk er at et snekkekjøp gir deg mye bokomfort for pengene. For sedate båtfolk med fyldig tidskonto er derfor snekke kanskje tingen.

Mer om snekker kan du lese i artikkelene På sporet av den tapte snekke og Snekker: Saktegående sjøglede.