Slutten for mopedbilene?

Siden mopedbilene kom på markedet i 1999, har mer enn 900 nordmenn benyttet seg av muligheten til å kunne kjøre bil uten krav om førerkort. Nå risikerer de at bilene blir verdiløse.

Vegdirektoratet foreslår nemlig at det blir innført krav om førerkort klasse B for å kunne kjøre mopedbil. Hvis direktoratet får viljen sin, er det åpenbart at mopedbilene blir nærmest usalgbare, fordi de vil måtte konkurrere med normale biler. Det viktigste, og kanskje eneste argumentet for mopedbilene, har nemlig vært det manglende førerkortkravet.
Hvis det faktisk innføres et førerkort-krav, går det derfor mot en økonomisk kjempesmell for mopedbil-eierne. De fleste mopedbilene som selges i Norge koster omkring 100.000 kroner.

Mister sin bevegelsesfrihet

I tillegg til at det økonomiske tapet, risikerer mange mopedbil-eiere å miste sin bevegelsesfrihet. Mopedbilen har nemlig vært et alternativ for funksjonshemmede som av ulike medisinske årsaker har vært forhindret fra å ta førerkort klasse B. Det er også fare for at enkelte av de eldste mopedbil-eierne vil få problemer med å ta førerkortet grunnet redusert synsevne.

Krav om opplæring

Det fleste er enige om at det var en tabbe å slippe mopedbilene ut på veiene uten at førerne ble pålagt noen form for trafikk-opplæring. Trygg Trafikk og Utrykningspolitiet er derfor blant dem som har stilt krav om at det må innføres krav om opplæring. Men i motsetning til Vegdirektoratet mener de færreste at det er nødvendig med full opplæring tilsvarende førerkort klasse B.

Mellomløsning

Forbrukerombudet er blant dem som tar til orde for en mellom-løsning.
- Vi synes det er rart at man skal kreve full førerkortopplæring for å føre et kjøretøy du i dag kan føre uten noen som helst opplæring. Vi mener også at det må tas hensyn til at mobilitet nærmest er et ubetalelig velferdsgode. Det kan få store sosiale konsekvenser for mange mopedbil-eiere dersom denne kjøretøygruppen i praksis utrades, sier førstekonsulent i Forbrukerrådet, Arne-Herman Kulsrud.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Krever lang overgangsfase

Slutten for mopedbilene?

Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Gunnar Buvik, er i utgangspunktet enig i at det må innføres krav til kjøreopplæring, men mener at dette i tilfelle forutsetter en lang overgangsfase.

- Vegdirektoratet forslår at endringen skal tre i kraft ved årsskiftet, men dette er etter vårt syn altfor raskt. Blant annet vil enkelte av våre medlemmer måtte innhente legeerklæring før de kan ta førerkort klasse B. I tillegg vet vi av erfaring at det vil ta lang tid å få behandlet søknader om tilskudd til førerkortopplæring hos Folketrygden. I tillegg tar det selvfølgelig tid å gjennomgå full førerkortopplæring, sier Buvik.

Belaster hjemmehjelpen

Han understreker at blant annet slagpasienter og epileptikere kan få problemer med å få legeerklæring og at deres bevegelsesfrihet dermed blir skadelidende.
- Resultatet kan bli at disse blir nødt til å belaste den kommunale hjemmetjenesten, noe som selvsagt vil få økonomiske konsekvenser, sier han.

Forståelse i departementet

Men det er håp for mopedbil-eierne. Forslaget fra Vegdirektoratet er nå ute på høring, og en rekke organisasjoner har dermed muligheten til å få et ord med i laget. Når høringsfristen utløper den 10. februar, blir forslaget sendt videre til Samferdselsdepartementet. Der sitter blant andre statssekretær Eirin Kristin Sund, som har forståelse for mopedbil-eiernes situasjon.

- Sett i et trafikk-sikkerhetsmessig aspekt, har vi stor forståelse for at Vegdirektoratet fremmer dette forslaget. Men vi har like stor forståelse for at de som har kjøpt disse bilene kan føle seg lurt, sier Sund, som lover å gi saken en grundig behandling.

Eirin Faldet, som sitter i Stortingets samferdselskomité for Arbeiderpartiet, lover at saken også vil bli tatt opp til behandling av partiets samferdselspolitikere.