Slik virker Sequentronic (teknisk)

Hvordan Sequentronic og de fleste andre sekvensielle girkasser fungerer for sjåføren er beskrevet i foregående kapittel, her skal vi se nærmere på teknikken bak.

Slik virker Sequentronic (teknisk)

I Mercedes Sequentronic er den manuelle girkassen koblet til:

  • En hydraulisk enhet som i sin tur er koblet til den sentrale girakslingen og som faktisk utfører girskiftene.

  • Et sentralt utløserlager styrer clutchen og sensorer overvåker bevegelsene i denne utløserenheten.

  • En elektrisk motor og en hydraulisk pumpe sørger for energi.

  • Et egen oljetank under girkassen forsyner systemet med nok olje.

  • Denne oljetanken er også overvåket av sensorer som ser til at oljetrykket er konstant. På denne måten sikres at girskiftene kan skje med en gang og til enhver tid.

  • Sensorer overvåker girakslingen og fastsetter hvilket gir som er koblet inn. Andre sensorer overvåker rotasjonshastigheten på transmisjonen, og systemet får også data fra motoren med tanke på akselrasjon/retardasjon, turtall, tilgjengelig dreiemoment og bilens hastighet.
  • Dermed kan systemet også overstyre dine valg dersom du har valgt for høy/lav utveksling i forhold til bilens hastighet og turtall. Og ikke minst: siden systemet får all denne informasjonen kan den også utmerket velge girutveksling på egenhånd dersom du ber om det.