Filmlaminatet som brukes i 3Ms litiumpolymer-batterier består av fem forskjellige lag: strømsamlende metallfolie, katode, elektrolytt, litiumfolie-anode og isolator.
Filmlaminatet som brukes i 3Ms litiumpolymer-batterier består av fem forskjellige lag: strømsamlende metallfolie, katode, elektrolytt, litiumfolie-anode og isolator.Vis mer

Slik virker det

En ny type el-bilbatteri sies å være lettere, billigere og mer effektiv enn tidligere el-bilbatterier. Her kan du lese hvorledes litiumpolymer-batteriet er bygget opp.

Batteriet selskapet 3M har utviklet er et litiumpolymer-batteri (LPB). Litium er det letteste metallet vi kjenner til på jorden. Uttrykket polymer betyr at noe har molekyler (makromolekyler) som er sammensatt av enkle molekyler.

Slik virker det

Du trenger kanskje å blåse støv av skolekjemien din for sette deg inn i hvordan 3Ms nye batteri fungerer, men vi prøver oss på en forenklet forklaring likevel:

Det metalliske grunnstoffet litium
egner seg godt til bruk i batterier fordi det er elektrokjemisk aktivt og lett gir opp et av sine tre elektroner.

Litiumpolymer-batteriet består av celler som er laget av et meget tynt, fleksibelt filmlaminat. Filmen har fem lag som består av en strømsamlende metallfolie, katode (en negativ elektrode, det motsatte av en anode), elektrolytt (substansen som spaltes i ioner ved elektrolyse), litiumfolie-anode og en isolator.

I solid form er denne filmen meget robust, har lang levetid og kan bøyes og formes i nesten enhver fasong, inklusive rundt andre gjenstander.

I følge 3Ms beregninger trengs det flere kilometer med slik film i et litiumpolymer-batteri til bruk i en gjennomsnitts el-bil.

Potensiale for popularitet

El-biler har potensiale til å bli veldig populære: de forurenser mindre, bruker mindre fossilt brennstoff, og går renere og mer stillferdig enn bensin- og dieselmotorer.

Problemet har vært at de tidligere batteriene enten var for store og tunge til å passe inn i el-biler, eller at de mer effektive batteriene var for dyre for massemarkedet.

Forskere hos 3M mener de har brutt disse barrierene med sitt oppladningsbare, lette, kosteffektive og kraftige litiumpolymer-batteri, rapporterer San Francisco Chronicle.