Slik virker brenselscellen

Tro ikke at brenselcellen er noen ny oppfinnelse. For det er den ikke. Historien går tilbake til 1839, da Sir William Grove oppdaget at elektrisitet kan utvikles fra hydrogen.

Slik virker brenselscellen
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Elektrolyse er en kjemisk prosess der elektrisk energi brukes for å bryte vann ned til sine ulike bestanddeler, hydrogen og oksygen. I en brenselcelle skjer akkurat det motsatte.

Som et smørbrød

En brenselcelle er oppbygget lagvis av elektroder som slipper gjennom gass. Mellom disse platene ligger en membran som slipper gjennom protoner, en elektrolytt. På fagspråket kalles den polymer membrane, eller PEM.

Anoder og katoder

Elektrisiteten skapes ved at hydrogen strømmer gjennom brenselscellen på anodesiden av membranen (PEM), mens oksygen strømmer igjennom på den andre siden (katodesiden). Membranen holder oksygenet og hydrogenet atskilt fra hverandre, og kontrollerer dermed den kjemiske reaksjonen. I tillegg til å skille oksygen og hydrogen fungerer membranen som en katalysator, som øker hastigheten på reaksjonen som splitter hydrogenet inn i elektroner og protoner.

Protonene stikker av

Strømmen utvikles så ved at protonene trenger seg gjennom membranen, mens elektronene blir igjen. Overskuddet av negativt ladede partikler samles ved anoden, mens overskuddet av positivt ladde elektroner samles ved katoden. Deretter føres strømmen ut av brenselscellen. Ved å samle flere celler i en såkalt "stack" kan man utvikle nok elektrisitet til å drive for eksempel en elektromotor som har energi nok til å drive en bil.

Biproduktet av den kjemiske reaksjonen som oppstår i brenselscellen er vann.