Kun én pris å forholde seg til? Det kan bli tilfellet om Vegvesenets nye forslag om større bompengeselskaper blir vedtatt. Foto: Per Ervland
Kun én pris å forholde seg til? Det kan bli tilfellet om Vegvesenets nye forslag om større bompengeselskaper blir vedtatt. Foto: Per ErvlandVis mer

Slik vil Vegvesenet legge om bompengeselskapene

Seks regionale selskaper skal gjøre det mer oversiktlig, og gi felles bompengepriser til bilistene.

Tirsdag sendte Statens vegvesen ut et nytt høringsforslag, hvor de anbefaler at dagens mange bompengeselskaper erstattes av større, regionale bompengeselskaper.

LES OGSÅ:

Målet er å gjøre det mer oversiktlig, ikke minst for bilistene.

– Vi er opptatt av at mest mulig av bompengene som betales, skal gå til bygging av vei framfor administrasjon. Jeg har tro på at færre og større bompengeselskap kan være et viktig tiltak, sier samferdselsminister Marit Arnstad i en kommentar til høringsforslaget fra Statens vegvesen.

Forslaget innebærer blant annet at det blir én felles grunnpris innen hvert selskap, som kan bli lavere enn dagens takster. Samtidig kan det bli lavere rabatter, og man vurderer å droppe forskuddsbetaling av bompenger.

>> Ikke vent med bompengefakturaen! Se hvor dyrt det kan bli

En undersøkelse Riksrevisjonen har overlevert til Stortinget i dag, viser at bompengeselskapene bruker hele 12,5 prosent av bompengeinntektene til drift. Det er et mål at bompengeinnkrevingen skal skje med lavest mulig kostnad.

– Undersøkelsen viser at dette ikke er realisert, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i følge en pressemelding fra Riksrevisjonen.

Seks store bompengeselskaper

Statens vegvesen skriver i høringsbrevet som i dag ble sendt til blant annet fylkeskommuner, bompengeselskaper og NAF, at dagens ordning er uoversiktlig, noe småselskapenes ulike takst- og rabattordninger bidrar til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De anbefaler derfor at fylkeskommunene samarbeider om å etablere regionale selskap, fortrinnsvis ett i hver av Vegvesenets fem regioner, som er regionene midt, nord, sør, øst og vest, samt Oslo som en egen region. Som en minimumsløsning mener Vegvesenet det maks bør være ett bompengeselskap per fylke.

Hvert regionale selskap bør dermed stå som utsteder av kundeavtaler i sin region.

Les også: Nå får du bare én regning fra Fjellinjen

Lavere grunnpris - og mindre rabatt

Forslaget fra Vegvesenet innebærer og en endring av Takstretningslinjene, som foreløpig ikke er revidert. Ønsket er å gi bilistene innenfor hver nye region én felles bompengetakst.

– I forbindelse med forslagene om etablering av regionale bomselskap har vi anbefalt at kunder ved avtale med ett bomselskap vil få rabatt i alle bomstasjoner som hører til selskapet, forteller Harald Håkonsen i Vegdirektoratet til DinSide.

Anbefalingen fra Vegvesenet innebærer også å fjerne muligheten for forskuddsbetaling av bompenger.

– Dette vil bety at rabattsatsen blir noe lavere, men at det igjen vil kunne tilsi en lavere grunntakst, sier Håkonsen.

Han forteller videre at takst- og rabattspørsmålene vil bli tatt opp med Samferdselsdepartementet kort tid over nyttår.