NAF vil gjøre det enklere å bytte fra bil til tog på vei inn til Oslo Foto: JERNBANEVERKET/KRISTIAN BORG
NAF vil gjøre det enklere å bytte fra bil til tog på vei inn til Oslo Foto: JERNBANEVERKET/KRISTIAN BORGVis mer

Slik vil de løse køproblemene

Flere innfartsparkeringer er løsningen på trafikkproblemene i Oslo-regionen, mener NAF. Men hvorfor går utbyggingen så sakte?

NAF ønsker altså flere innfartsparkeringer for å gjøre det lettere for folk å velge kollektivt når de er på vei inn mot hovedstaden.

Behovet for å få flere til å velge kollektivt i de store byene er ikke bare grunnet i miljø og klima, men også i de store trafikkproblemene som merkes allerede i dag. For med kraftig befolkningsvekst og treg utviklingen av infrastrukturen, ser det enda vanskeligere ut i fremtiden.

Problemene i kø

– I 2050 vil det være 47 prosent flere biler i Akershus og 64 prosent i Oslo. I tillegg er det ventet at tungtransporten på vei vil øke med 84 prosent i Akershus og 89 prosent i Oslo i samme periode, skriver NAF i en pressemelding. Køproblemene hevdes av NAF å koste næringslivet og trafikantene rundt 20 millioner kroner daglig, og denne summen vil øke videre med forventet trafikkvekst.

Slik minimerer du køen

Dobbel reisetid med kollektivtransport

SLIPPER PAUSE: Med beviset alltid tilgjengelig på nett, slipper du å ta en ufrivillig pause ved tap av papirbeviset. Foto: JERNBANEVERKET/NJÅL SVINGHEIM
SLIPPER PAUSE: Med beviset alltid tilgjengelig på nett, slipper du å ta en ufrivillig pause ved tap av papirbeviset. Foto: JERNBANEVERKET/NJÅL SVINGHEIM Vis mer


Mye av grunnen til at mange velger bilen er reisetiden. I snitt tar en kollektivreise fra Akershus til Oslo 60 minutter. En tilsvarende reise med bil tar om lag halvparten, i følge NAF, som baserer seg på tall fra Transportøkonomisk Institutt (TØI). (Disse tallene tar ikke hensyn til de som bor mindre enn 1,5 km fra arbeidsplassen). Derfor ønsker de mer effektive måter å kombinere transportmetodene på, slik at de mange som er avhengige av bil på deler av reisen enkelt kan komme seg over på tog eller buss når man nærmer seg knutepunkter og hovedtransportårer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Parkeringsplassene må være lett tilgjengelig langs hovedveiene. Skilt må vise sanntidsinformasjon om tidsbruk med bil og buss. Da kan bilistene ta et valg der og da om de vil hoppe på bussen som kjører i sammenhengende kollektivfelt inn til byen, sier kommunikasjonssjef i NAF Elisabeth Sagedal.

Innfartsparkering alene er ikke nok

NAF mener ikke at innfartsparkeringer alene vil løse køproblemene, men understreker at også tiltak som intercity-tog og ny tunnel for tog og t-bane i Oslo. Dette for å "unngå fullstendig trafikk-infarkt i hovedstaden", som NAF sier det selv.

Avdramatiserer snakk om dieselforbud

Hvorfor går det så smått?

NAFs illustrasjon på hvordan man skal kunne spare tid på å ta buss eller tog Foto: NAF
NAFs illustrasjon på hvordan man skal kunne spare tid på å ta buss eller tog Foto: NAF Vis mer


De fleste parkeringsplassene som er knyttet til tog- og t-banestasjoner og bussholdeplasser like utenfor Oslo fylles helt opp tidlig på morgenen. Så hvorfor bygges det ikke flere?

Pressevakt i Jernbaneverket, Thor Erik Skarpen, sier at det store problemet er arealmangel langs jernbanen.

– Vi har etablert mye på områder som vi selv eier, og det har vært gratis. Parkeringshus koster mye penger, og det må til syvende og sist pendlerne betale.

Tomter er kostbare

Skarpen påpeker at aktuelle tomter er kostbare, og at de utvidelsene som gjøres kjapt fylles opp av nye brukere. Jernbaneverket er også avhengig av kommunene for å få til utvidelser, slik at arealene kan brukes til innfartsparkering. Dette er lettere utenfor sentrale strøk enn i byer og større tettsteder. Skarpen viser til Drammen og Fredrikstad som eksempler på steder der man ikke har satt av plass til biler for pendlerne, derfor har mistet plasser i stedet.

Vanskelig å holde tritt

Helt svart er det likevel ikke, for Skarpen påpeker at de stadig jobber med å skaffe flere plasser.

– Fokuset ligger på områder der befolkningsveksten er størst, sier Skarpen, og viser til Romerike og Buskerudbyen som aktuelle eksempler på dette. Men det er vanskelig å holde tritt med befolkningsveksten, sier Skarpen.

Nå kommer de smarte bilveiene

Gratis-parkering?

 Foto: Colourbox
Foto: Colourbox Vis mer


Hvorvidt det er best med plasser som er helt gratis eller bare rimelige, er også et spørsmål. Skarpen sier at det vil bli vanligere med krav om oblater for å få tilgang på plassene, og at dette vil koste en liten sum, typisk 50 kroner i måneden. Ordningen er ment for de faste pendlerne med månedskort. De som kun kjøper enkeltbilletter må nøye seg med et mindre antall plasser.

– Vi ser at det har vært mye feilparkering når plassene har vært gratis, og det blir mer orden når det blir en liten kostnad. Prisen tilsvarer administrasjonskostnadene, sier Skarpen.

- Holder det under oppsyn

Også i Akershus fylkeskommune arbeides det med innfartsparkering i forbindelse med T-banenettet og bussholdeplasser. Arnhild Danielsen, fylkesdirektør for regional utvikling, forsikrer at innfartsparkeringer er noe de legger vekt på. Nylig åpnet eksempelvis Gjønnes T-banestasjon i Bærum og der er det 200 plasser.

Og pågangen har vært svært stor.

– Vi holder det under oppsyn og vil vurdere situasjonen etter hvert som Kolsås-banen blir ferdig, sier Danielsen.

Husk piggdekkgebyret

På generelt grunnlag sier hun også at parkeringshus må vurderes der overflatekapasiteten har blitt brukt opp. Også betaling vil bli vurdert, men dette henger sammen med et strategidokument for innfartsparkering som kommer til våren neste år. Da vil man legge frem en helhetlig strategi for hvordan parkeringsutfordringene skal løses. Danielsen påpeker imidlertid at det arbeides allerede i dag, og at det i det foreslåtte budsjettet for neste år er satt av midler til bygging av 500 nye parkeringsplasser i Akershus, blant annet i Oppegård.