Slik testet vi

Som små krystaller blinket stjernene fra nattehimmelen, mens vinden vennlig rusket i buskene. Jo da, det går an å få en test av lyspærer til å virke romantisk - men sannheten involverte to mann og flere timer på en øde vegstrekning.

Vegstrekningen vi brukte lå langt unna byer og andre opplyste steder, vi var nemlig svært opptatt av å unngå strølys som kan virke inn på målingene. Det var stjerneklart, +2 grader celcius og oppholdsvær når målingene ble foretatt. Veien var tørr.

Målingen

Selve målingen skjedde med en lysmåler som vi hadde stilt inn på 8.000 Iso. Måleren var plassert på stativ og målepunktet lå 59,5 centimeter over bakken. Målingene skjedde på henholdsvis tretti og femti meter. Det ble tatt tre uavhengige målinger på hver avstand. Målepunktet var rett over veiens hvitlinje, på høyre side sett fra førerplass, også bilen var parkert på høyre side i vegbanen.

Måleren vi brukte var en Polaris Flash Meter.

Bilen

Under målingene lot vil bilen, en Suzuki Baleno 4WD, stå på tomgang. Vi byttet lyspærer i begge av bilens hovedlys, som vi naturligvis hadde rengjort på forhånd. Bilen stod på plant underlag, med standarddekk. Vi målte kun nærlys.