Slik testet vi bilene

Med minst 1.200 kilometer mer på telleverket ble testbilene levert tilbake, målt, veid, snudd og vendt...

I korte trekk kan vi oppsumere vår test slik:

-- Vi hadde alle bilene i minst 1 uke sammenhengende. De fleste av testbilene har vi stiftet bekjentskap med tidligere.
-- I løpet av 2 hektiske vinterdager ble bilene kjørt fra Oslo til Geilo tur/retur via store omveier på glatt vinterføre.
-- På Geilo ble bilene testet blant annet på Geilo Lufthavn Dagali. Vi gjennomførte følgende øvelser:

* Kritisk unnamøver og slålåmtest
* Akselerasjonstest
* Bremsetest
* Generell handling/inntrykk av kjøreegenskaper
* Fleksibilitet i lange motbakker med full belastning

-- Testbilenes forbruk ble målt gjennom hele turen. Alle bilene gjennomgikk de samme øvelsene, og på landeveisturen byttet våre 5 testsjåfører på å kjøre de 5 testbilene. Forbruket blir høyere enn vanlig på grunn av testrutinene, men forbruket er direkte sammenlignbart.

-- De 5 bilene ble vurdert av 5 ulike personer i normal trafikk i løpet av uken vi disponerte dem.
-- Alle bilene ble målt innvendig.