Slik forlenger du servostyringens levetid

Det er mange år siden servostyring var en luksus forbeholdt rikingene. For i dag er nesten alle biler utstyrt med servostyring. Men de færreste vet hvordan man peiler servoolje.

Slik forlenger du servostyringens levetid

Sannsynligvis vet du hvor du fyller spylevæske på bilen din. Det er også trolig at du vet hvordan du peiler motorolje. Du vet kanskje til og med hvordan du etterfyller olje. Men vet du hvordan du peiler servoolje på bilen din? Ikke?
Da kan vi fortelle deg at det ikke er noen heksekunst verken å peile eller å etterfylle servoolje.

Plant underlag

Som alltid når du skal peile væsker, bør du begynne med å sette bilen på et plant underlag. Deretter stopper du motoren og lokaliserer servoolje-beholderen. Hvis du ikke finner beholderen, kan du ta en titt i instruksjonsboken eller ringe en merkeforhandler.

Renhold først

Når du har funnet beholderen bør du vente litt før du skrur av lokket. For det første er det ikke sikkert at du trenger å åpne lokket i det hele tatt. Noen bilmodeller har nemlig et lite vindu eller et gjennomsiktig rør med en skala som brukes til peiling. For det andre er viktig at det ikke kommer skitt og urenhenter ned i selve beholderen. Derfor bør du vaske både lokket og området omkring før du åpner.

To skalaer

Slik forlenger du servostyringens levetid

Hvis din bil ikke har peilevindu eller rørskala, vil du finne en peilepinne under servoolje-lokket. Som regel har pinnen en maks- og en min-strek. Noen peilepinner har en skala på hver side. Den ene skalaen er som regel merket "Hot" og brukes for peiling når motoren er varm. Den andre skalaen brukes når du peiler servoolje med kald motor.

Unngå rusk

Tørk av pinnen med en klut. Unngå bruk av twist og andre materialer som støver og loer. Nå er det på tide å starte opp motoren, for at du skal kunne lese av det korrekte nivået. Deretter skrur du lokket på, tar det av igjen og leser av peilepinnen. Hvis oljen har laget en "strek" i området mellom maks og min, kan du puste lettet ut. Men hvis det viser seg at servoolje-nivået ligger under "min", bør du etterfylle.

Hvis du med det blotte øye ser at det er mye rusk i servooljen, eller hvis du er uheldig og selv tilfører rusk, bør all oljen skiftes. Servooljeskift bør gjøres av fagmann.

Olje-villniss

I gamle dager var det enkelt å etterfylle oljer. Motorolje var motorolje og girolje var girolje. I dag er situasjonen langt mer komplisert. Mange av bilfabrikantene stiller spesielle krav til oljene, inkludert servooljen. Det sikreste er derfor å ta kontakt med nærmeste merkeforhandler. Hvis merkeforhandlereren forteller deg at det er greit å bruke automatgirolje, har du grunn til å være fornøyd.

Automatgirolje

Automatgirolje er nemlig tilgjengelig på de aller fleste bensinstasjoner. Du bør imidlertid passe på at du finner betegnelsen "Dexron 3" eller "Mercone M93" på flasken. Disse betegnelsene er nemlig en garanti for at oljen oppfyller spesielle krav stilt av henholdsvis General Motors og Ford. Oljer som oppfyller disse kravene er blant annet tyntflytende, de tåler relativt høyt trykk og de holder seg flytende ned mot 40 kuldegrader.

Etterfyll i flere omganger

Slik forlenger du servostyringens levetid

Når du har fått tak i riktig olje, bør du etterfylle i flere omganger. Fyll på noen centiliter og peil på nytt. Husk at motoren må gå. Gjenta prosedyren til nivået befinner seg mellom maks og min.

Du skal imidlertid være oppmerksom på at det kan være luft i systemet, noe som gjør at du kan bli lurt når du peiler oljen. En enkel måte å bli kvitt luften på, er å vri rattet til maksimalt utslag i begge retninger. Hold rattet på maksimalt utslag mellom to og tre sekunder, aldri lengre. Maksimalt rattutslag over lengre tid kan nemlig skade servostyringen. Du trenger ikke å bli bekymret hvis det oppstår ulyder. Disse skyldes kun utluftingen av systemet.
Deretter peiler du på ny, og etterfyller hvis nivået har sunket.

Dekk til påfyllingslokket

Enkelte beholdere er slik konstruert at servooljenivået stiger når du kutter motoren. For sikkerhet skyld bør du derfor dekke lokket med en fuktig klut før du kutter motoren. Da unngår du at servoolje spruter opp gjennom utluftingshullet i lokket og kommer i kontakt med varme motordeler. For sikkerhet skyld bør du alltid ha et brannslukningsapparat lett tilgjengelig når du arbeider med bilmotorer.

Blås rent

Slik forlenger du servostyringens levetid

Som nevnt er mange påfyllingskorker for servoolje utstyrt med et lite hull for å slippe ut eventuelt overtrykk. Når du først er i gang, kan det kan det lønne seg å blåse dette hullet rent med trykkluft.

Servostyringen er i utgangspunktet et lukket system, og skal ikke lekke. Hvis det viser seg at du stadig må etterfylle servoolje på din bil, har du sannsynligvis en lekkasje. Da bør du ta kontakt med verksted.

For å gjøre det enklere for deg, har vi laget en huskelapp du kan skrive ut når du skal peile servoolje. Huskelappen finner du her.

Kilde: Oslo Trafikkstasjon

Artikkelen ble første gang publisert 22.10 2000.