PRIKKER PÅ FØRERKORTET: Prikkene forfaller tre år etter at du for eksempel har godtatt et forelegg på stedet. Illustrasjonsbilde: Scanpix
PRIKKER PÅ FØRERKORTET: Prikkene forfaller tre år etter at du for eksempel har godtatt et forelegg på stedet. Illustrasjonsbilde: ScanpixVis mer

Prikker på førerkortet

Slik er reglene for prikker på førerkortet

Får du åtte innenfor tre år, mister du lappen.

Det er ingen enkel sak å finne ut hvor mange prikker du har på førerkortet ditt i dag. Reglene for prikkbelastning på førerkort kom i 2004, og siden har ordningen blitt revidert.

Nytt for i år er dessuten satsene for forenklede forelegg. Artikkelen du nå leser handler kun om prikkbelastning på sertifikatet. Om du vil vite de nye satsene for forenklede forelegg, kan du sjekke denne saken.

Men vil du lære mer om prikkbelastning, så følg med. Disse reglene er tydelige nok, og du får dem presentert i egen faktaboks litt lenger ned i artikkelen.

Her får du svar på hvor det er størst fare for å foreta viltpåkjørsler av elg og annet hjortevilt i Norge. Og her får du tips om hva du må gjøre om du skulle være så uheldig å kjøre på et vilt dyr.

Du MÅ møte på stasjonen

Men om du ikke husker hvilke regler du har brutt i trafikken, hvor lenge siden det var og/eller hvor mange prikker du faktisk fikk i førerkortet for forseelsen er det ikke nok å ta en telefon - eller sjekke internett.

Ringer du Statens vegvesen eller andre etater kan du nemlig bare få generelle svar om prikkbelastning. Du må møte opp personlig på politistasjonen - og ta med gyldig legitimasjon - for å få vite hvor mange prikker du faktisk har opptjent.

8 prikker = halvår uten bil

Slik reglene er i dag kan du til enhver tid ha opp mot sju prikker, uten at du mistet retten til å kjøre bil. Prikker forsvinner etter tre år. Har du i løpet av en treårsperiode opparbeidet deg åtte prikker, mister du førerkortet for seks måneder.

De aller fleste forseelser kvalifiserer til tre prikker - mens noen få gir to (se faktaboks). Dermed må det minst tre forseelser til, i løpet av tre år, for å nå prikkegrensa på åtte.

Du kan naturligvis også få prikker for flere forseelser samtidig. Og når du er halvveis til å miste sertifikatet, altså nådd fire prikker, får du brev fra politiet (skriftlig varsel) om mulige konsekvenser av ytterligere prikkbelastninger.

Førere som har hatt sertifikatet i mindre enn to år - altså «prøveperioden» - får dobbelt antall prikker ved forseelser. Det skal dermed mye mindre til før en fersk sjåfør mister lappen.

Stor fart gir automatisk tap av førerretten

Som du kan lese i faktaboksene er det fartsovertredelser, kjøring på rødt lys, ulovlige forbikjøringer, brudd på vikeplikten, kjøring i sperreområde, for kort avstand til kjøretøyet foran, kjøring med trimmet motorisert sykkel eller unnlatt sikring av barn under 15 år som gir grunnlag for prikker.

Mindre fartsovertredelser gir kun to prikker, mens de litt mer alvorlige gir tre.

Grove fartsovertredelser kvalifiserer i seg selv til tap av førerretten - derfor er det naturligvis ikke behov for å gi prikker for slik kjøring.

Det er også verdt å merke seg at du ikke kan klage på antall prikker. Da må du i så fall ikke godta forelegget du har blitt ilagt.

Antall prikker for forseelse

Overtredelse Antall prikker
Fartsovertredelse: 11-15 km/t i 60-sone eller lavere**
Fartsovertredelse: F.o.m. 16 km/t i 60-sone eller lavere***
Fartsovertredelse: 16-20 km/t i 70-sone eller høyere**
Fartsovertredelse: F.o.m. 21 km/t i 70-sone eller høyere***
Kjøring mot rødt lys***
Ulovlig forbikjøring***
Brudd på vikeplikten***
Kjøring i sperreområde***
For kort avstand til kjøretøyet foran***
Kjøring med trimmet motorsykkel/moped***
Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år**

Registrerte prikker foreldes/blir slettet tre år etter den dagen du skrev under på forelegget, eventuelt etter tre år fra den datoen endelig dom ble avsagt i saken.

Slik får du førerkortet tilbake

Når de seks månedene er over er det Statens vegvesen - ikke politiet - du skal henvende deg til for å få sertifikatet tilbake.

Det kommer nye forandringer på prikkbelastningen i løpet av 2018.

Kilder: naf.no, vegvesen.no, politiet.no og regjeringen.no.