Slik blir bilen klimanøytral

Volkswagen har startet markedsføringen av klimanøytrale biler, men uansett hvilken bil du kjører kan du gjøre noe!

Biler slipper ut mengder med CO2 og Volkswagen har nylig sendt ut en pressemelding hvor de markedsfører sine Volkswagen BlueMotion-modeller med klimakvoter. Dette er lett å regne ut siden CO2-utslipp per kilometer er dokumentert på alle nye biler. Framtiden i våre hender regner med at en bil i gjennomsnitt slipper 2,5 tonn CO2 per år og at det kun koster 4-500 kroner å gjøre en personbil klimanøytral. Dette kan man gjøre helt på eget initiativ og hvem som helst kan regne ut sitt CO2-utslipp og kjøpe klimakvoter for sin bil. Dette kan for eksempel gjøres gjennom Framtiden i våre hender.

VW først ute

Slik blir bilen klimanøytral


For Volkswagen innebærer ordningen med klimanøytrale biler at importøren av Volkswagen kjøper klimakvoter for nye Volkswagen Passat BlueMotion og Polo BlueMotion. CO2-kvotene er godkjent av FN og Det Norske Veritas, og tilsvarer bilens utslipp av CO2 det første året. Disse bilene er tilgjengelige fra 1.juni.

Etter at det første året er omme får kunden tilbud om å fortsette å betale for CO2-kvoter selv.

Utslipp fra produksjonen

Klimanøytral bruk her hjemme er vel og bra, men det er litt overdrevet å kalle bilene klimanøytrale når ingen har betalt kvoter for selve produksjonen av bilen. Vi kan legge den skylden på produsenten av bilen, men for å få en fullt klimanøytral bil, skylder altså ”noen” klimakvoter for cirka 7 tonn CO2 som selve produksjonen slipper ut.

Pengene fra salg av klimakvoter går til prosjekter som skal gi tilsvarende reduksjon av CO2 i et u-land. Dette baserer seg på Kyotoprotokollen som er ratifisert av 171 land. Av disse har 35 land samt EU utslippstak. USA og Australia har ikke ratifisert Kyotoprotokollen.

Prisene på de nevnte VW-modellene er som følger:

Volkswagen Polo BlueMotion fra kr. 206.630

Volkswagen Passat BlueMotion sedan fra kr. 285.860

Volkswagen Passat BlueMotion stasjonsvogn fra kr. 301.390