Skolestart og barn i trafikken

Sommeren er slutt og skoleklokkene har igjen begynt å kime inn til første time. Samtidig har vi fått flere nye trafikanter, mange som knapt er seks år gamle. DinSide Bil har samlet tre artikler om barn og trafikk.

I artikkelen "Vegdirektoratets krav til en sikker skolevei" kan du lese om hvilke krav Vegdirektoratet har satt for at skoleveien kan ansees som sikker for skolebarna som ferdes der. Denne artikkelen finner du her.

Dersom skoleveien ikke oppfyller kravene som er satt så har barnet krav på gratis skoleskyss, selv om bostedet er innenfor to kilometer fra skolen. Artikkelen finner du ved å klikke her.

Den siste artikkelen tar for seg hvordan seksåringer og andre skolebarn oppfatter trafikken. Artikkelen er basert på en sveitsisk undersøkelse og burde få de fleste til å sette ned hastigheten der hvor barn ferdes. Artikkelen finner du her