Skogen Trafikkskole

Strykstatistikk på kjøredelen siste tre år for Skogen Trafikkskole. Ideellt bør de fleste elevene være godkjent av trafikkskolen før de går opp til førerprøven, og strykprosenten til de godkjente elevene bør være så nær null som mulig.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 0 0 149 46 % 46 %
1998 35 14 % 78 49 % 38 %
1999 40 30 % 77 61 % 50 %