NYE KRAV: Miljømerking spår at svanemerket drvistoff snart vil være på plass i Norge, med strengere miljøkrav. Foto: Miljømerking
NYE KRAV: Miljømerking spår at svanemerket drvistoff snart vil være på plass i Norge, med strengere miljøkrav. Foto: MiljømerkingVis mer

Skjerper kravene til svanemerket drivstoff

Vil komme på markedet i Norge.

Nylig sendte Miljømerking nye miljøkrav for biodrivstoff ut på høring, med høringsfrist 15. april. De nye kravene er en revidering av tidligere miljøkrav fra 2008. Kravene utgjør grunnlaget for å kunne svanemerke biodrivstoff.

Skjerper kravene til svanemerket drivstoff

- Bakgrunnen for en såpass rask revidering av kravene, er at det skjer store teknologiske omstillinger i bransjen, både i forhold til produkter og drivstoff. Dessuten retter vi oss etter EUs Fornybardirektiv, forteller Kristian Kruse, fagrådgiver i Miljømerking og prosjektleder for de nye miljøkravene.


Blant hensiktene med fornybardirektivet, er å redusere klimagassutslipp.

Denne bilen er best på miljø

Eneste med energikrav

De nye miljøkravene til biodrivstoff innebærer blant annet skjerpede krav til energibruk.

- Energieffektivitet er veldig viktig i hele produktets livssyklus, og vi er alene om å ha dette kravet, forteller Kruse.

Kravene er også strengere for klimagassutslipp sett i forhold til Fornybardirektivet, og stiller dessuten krav i forhold til helserisiko.

- På disse punktene går Miljømerking lenger enn henholdsvis EU-direktivet og myndighetene, forteller Kruse.

Endringene innebærer også å forby bruken av ukonvensjonelle fossile råvarer og av genmodifiserte råvarer. Bruken av sistnevnte vokser både innen matproduksjon og innen drivstoff, blant annet i storprodusentene USA og Brasil.

Miljømerking ønsker også nye krav til sporbarhet, som skal være i takt med kravene fra Fornybardirektivet, og dermed mindre rigide enn i dag.

Drivstoff uten utslipp

Ingen i Norge

Per i dag er det ingen som tilbyr svanemerket drivstoff i Norge, og Fordongass i Sverige er eneste produsent med et svanemerket produkt.

- Fordongass er biogass, som er tilgjengelig i Stockholmsområdet og noen andre byer i Sverige, forteller Kruse, som har stor tro på at vi vil se svanemerket drivstoff i Norge innen kort tid.

- Det er bare et tidsspørsmål før vi får svanemerket biodrivstoff i Norge. Dette er en voksende bransje som har et stort potensiale, sier Kruse.

Han påpeker at avfallsprodukter gir en naturlig miljøgevinst, og at restprodukter gir enorme CO2- og energibesparelser.

- For eksempel har produsentene av biogass fra matavfall i Oslo, som nå starter opp, gode forutsetninger for å klare kravene for miljømerking, påpeker han.

Gladmelding til biodiesel-brukere