Foto: /colourbox.com
Foto: /colourbox.comVis mer

- Skal sikre 75 mil vei

Regjeringen vil satse på riksveiene, og legger til 80 kilometer kollektivfelt.

I løpet av de neste ti årene skal 40 nye veiprosjekt settes i gang, hvorav fire er større rassikringsprosjekt. Særlig E6 og E18 er høyt på samferdelsdepartementets prioriteringsliste for de neste ti årene. Både E6 fra Svinesund til Oslo, E6 i Østfold samt E18 fra Oslo til Tønsberg ble nevnt som satsningsområder.

Samferdelsminister Liv Signe Navarsete lovte også at hun vil eliminere den dårlige forfatningen til E6 i Nordland, i løpet av den tiårige perioden for den nye nasjonale transportplanen.

Hundrevis av milliarder

Regjeringen la altså i dag frem den nye nasjonale transportplanen for perioden 2010 - 2019, som skal ha en ramme på 321,9 milliarder kroner. Bevilgningene tas fra statsbudsjettet og skal brukes til opprustning og vedlikehold av vei- og jernbanenettet.

Vrakpanten kan bli 13 ganger høyere

Modernisering og sikring av veinettet

Til sammen skal det altså bygges 230 kilometer ny firefelts vei, og 350 kilometer riksvei skal få gul midtstripe. I tillegg skal det komme 750 kilometer med nytt midtrekkverk og midtfelt.

- Vi øker bevilgningene fra 332 millioner til 860 millioner til trafikktrygghetssatsing. Vi skal utbygge midtdelere og midtfelt, bygge nye veier og utbygge gamle. Vi skal også måle gjennomsnittsfart på de mest utsatte strekningene, og bedre trafikkopplæringen, sa Navarsete.

Trafikksynderne går fri

Bompengene videreføres

60 milliarder, altså nesten 20 prosent av kostnadene i transportplanen skal finansieres av bompenger. Navarsete understreket derfor at bompengene skal holdes på 2009-nivå fremover.

Dette betaler vi milliarder for

Høyhastighetstog får vente

I tillegg til de 80 kilometerne med kollektivfelt som skal ilegges riksveinettet, har også jernbanesatsingen har økt. De økes med 58 prosent, mens investeringene dobles.

Her skal jernbaneløftet iverksettes:
- I områdene rundt de største byene
- Intercityområdene på østlandet
- Vestfold, Østfold og Dovrebanen
- Dobbeltspor mellom Oslo og Ski
- Utgreiing av videre arbeid med høyhastighetsbane

Statråd Navarsete understrekte at utgreiingen om høyhastighetsbanen går ut på å finne ut hvordan det kan tilpasses norske forhold, og at hun ikke utelukker videre satsing på arbeid med høyfartsbane i Norge.

Alikevel var hun klar på at dette ikke er en sak som vil prioriteres høyest.

- Det er ikke forsvarlig å bruke masse tid på å bygge høyfartsbaner, når folk står i Oslo, Bergen og Trondheim og venter på tog som ikke kommer. Derfor må jeg gjøre en politisk prioritering her, og den er jeg klinkende klar på. Vi må prioritere å gjøre de viktigste tingene først, sa Navarsete.

Nå går kollektivprisene i Oslo opp - igjen