<strong>TESTES I TRONDHEIM:</strong> Bildet  viser systemet i krysset Eidsvolds gate/Gudes gate i Trondheim. Foto: Safezone
TESTES I TRONDHEIM: Bildet viser systemet i krysset Eidsvolds gate/Gudes gate i Trondheim. Foto: SafezoneVis mer

Skal gjøre veien tryggere

Med blinkende lys skal bilistene se fotgjengerne bedre.

Norske gangfelt er farlige steder. I fjor uttalte professor Stein Johannessen ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU at det mange steder ville vært tryggere å fjerne gangfeltene.

- De fleste er preget av dårlig oppmerking, sviktende vedlikehold, for høy fart og dårlig trafikksikkerhet, sa Johannessen i følge Forskning.no.

Norsk og svensk forskning har vist at faren for å bli påkjørt i gangfelt på vei med fartsgrense på 50 kilometer i timen og ingen spesielle tiltak for å redusere farten i forbindelse med gangfelt, er 28 prosent større enn om gangfeltet ikke var der.

Volvo fokuserer også på nyvinninger innenfor veisikkerhet, og viste i mai frem systemet som hjelper bilføreren å kjøre trygt. Lignende systemer finnes også tilgjengelig for bileiere som ikke har ny bil med slike hjelpemidler.

Men også fra andre siden

Men det er ikke bare bilister og bilprodusenter som ser på løsninger for å sikre de myke trafikantene. Bedriften Safezone har i samarbeid med bl.a. SINTEF og NTNU- miljøet utviklet ny teknologi som skal gi sikrere gangfelt.

Systemet består av skilt som bruker sensorer og radiosendere for å registrere fotgjengernes bevegelser. Når noen krysser veien, utløser det blinkende varsellys. Systemet virker både som varsling og som ekstra belysning for fotgjengerne i mørket. Det kan monteres på eksisterende gangfelt, og er i følge produsenten rimeligere enn tradisjonelle, lysregulerte gangfelt. Det skal nå prøves ut ved 15 gangfelt i Trondheim.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En versjon er allerede patentert, mens den andre er under patentering.

Fjerner gangfelt

Samtidig melder Statens vegvesen at de nå arbeider med å fjerne risikoutsatte gangfelt. Størsteparten av de alvorlige fotgjengerulykkene skjer når fotgjengerne skal krysse vegen.

- Undersøkelser viser at gangfelt som bare er merket opp og skiltet på vanlig måte, kan bety dårlig sikkerhet for trafikantene, sier avdelingsingeniør Torunn D. Fladsrud i Statens vegvesen i en pressemelding.

En hovedregel skissert fra Statens vegvesen er at det ikke bør brukes gangfelt der fartsgrensen er høyere enn 50 km/t. De arbeider nå med å sikre eller fjerne gangfelt rundt om i landet, noe som lokalt har ført til store protester. For eksempel i Lier. Også interesseorganisasjoner som Blindeforbundet, har protestert mot tiltakene.