Tunnelboremaskiner skal gjøre mesteparten av jobben på den nye Follobanen, som blir Norges hittil lengste jernbanetunnel.  Foto: Amberg Group
Tunnelboremaskiner skal gjøre mesteparten av jobben på den nye Follobanen, som blir Norges hittil lengste jernbanetunnel. Foto: Amberg Group Vis mer

Sjekk det boret!

Nå snakker vi bor.

Tunnelboremaskiner (TBM) skal gjøre mesteparten av jobben på den nye Follobanen. Follobanen blir den første jernbanetunnelen i Norge med to atskilte løp, og når arbeidet starter opp vil det være fire boremaskiner som jobber samtidig.

Det er planlagt at tunnelarbeidet skal starte opp i 2014, og at hele anlegget etter planen skal stå ferdig i 2019.

Se hvordan boremaskinene jobber i videoen og på bildene lenger nede på siden.

Tunnelen for Follobanen skal bli Norges hittil lengste jernbanetunnel, på nær 20 kilometer. 2/3 av tunnelarbeidet skal gjøres med tunnelbor.

Ledende innen tunnelboring

Jernbaneverkets beslutning om å bruke tunnelboremaskiner på store deler av strekningen skyldes lengden på tunnelen, fjellets tilstand, og ikke minst hensynet til den tette bebyggelsen som er i de berørte områdene.

Les også: Norske tunneler får kritikk for dårlig sikkerhet

Tunnelboremaskiner er likevel ikke ukjent i norske fjell.

– På 1970 og -80-tallet var den norske tunnelbransjen blant de ledende i verden innen bruk av TBM. Bruken var i hovedsak knyttet til vannkraftverk, men teknologien ble også brukt til bygging av kloakktunneler og i et fåtall tilfeller også til et par veitunneler, forteller Kathrine Kjelland, kommunikasjonsleder i Jernbaneverket, ved utbyggingsdivisjonen for Follobanen.

Gjennomslag med tunnelboremaskin i Hallandsåstunneln i Sverige. Foto: Svenske Trafikverket
Illustrasjon av tunnelboremaskin (TBM) av typen dobbelskjoldsmaskin. Foto: Herrenknecht AG
Inngang til to tunneller - Gotthard Faido Sveits. Foto: AlpTransit
Installasjon av jernbaneteknikk i Gotthard Faido, Sveits. Foto: AlpTransit
Lagringsområde for betongelementer for tunnelbygging i Sochi, Russland. Foto: Amberg Group
Legging av fastspor - Gotthard Erstfeld Sveits. Foto: AlpTransit
Follobanens lange tunnel blir den første med to atskilte tunnelløp i Norge. Kilde JBV Foto: JBV
Nye Follobanen skal gå inn i Ekebergåsen i Oslo. Foto: Jernbaneverket
Spormåling i Gotthardtunnelen. Foto: AlpTransit Gotthard AG
Tunnelboremaskiner skal gjøre mesteparten av jobben på den nye Follobanen, som blir Norges hittil lengste jernbanetunnel. Foto: Amberg Group
Ferdig boret tunnel med betongelementer. Demontering av TBM, i Gotthard Sedrun, Sveits. Foto: AlpTransit


Sikrer mens den borer

Det er ikke bestemt nøyaktig hvilken modell som skal benyttes under byggingen, men det er bestemt hvilken type maskin man vil ha.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det skal benyttes en type som foretar sikring og utstøping etterhvert som den borer, sier kommunikasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket til DinSide.

Selve maskinen er litt avhengig av hvilken leverandør som velges.

Dette skal nå ut på anbud internasjonalt.

Her kan du se en video om hvordan tunnelboremaskiner fungerer, fra arbeidet med Gotthard-tunnelen, som er verdens lengste jernbanetunnel, på 57 kilometer. Det tok 14 år å bygge den!Se også hvordan det går for seg når vegtrafikksentralen overvåker veiene

Tar tre måneder bare å bygge maskinen

Det skal benyttes fire maskiner når arbeidet settes i gang: To maskiner skal bore sydover til tunnelpåhugget ved Langhus, mens to maskiner borer nordover til Bækkelaget.

Veien fram er imidlertid lang:

Selv etter at anbudsrunden er over, tar det ifølge kommunikasjonssjef Bakken ett år fra man bestiller en slik boremaskin, til den kan leveres. I tillegg må maskinen monteres ved levering, heller ikke det er gjort i en håndvending.

– Det blir først sprengt en monteringshall, hvor maskinen skal monteres opp. Det tar tre måneder bare å bygge den, forteller Bakken.

Han forteller at man kommer raskere igang med sprenging som metode, men når boremaskinen er på plass og montert ferdig, så går jobben raskere med boring enn med sprenging.

– Og når den begynner å bore fremover, må den bore ferdig. Den kan ikke snu, sier Bakken.