Samferdselsdepartementet vil ikke gå inn for en lovendring, slik Vegvesenet foreslår. Foto: Colourbox
Samferdselsdepartementet vil ikke gå inn for en lovendring, slik Vegvesenet foreslår. Foto: ColourboxVis mer

Sier nei til forslag om lavutslippssoner

Samferdselsdepartementet vil prioritere andre tiltak.

Mandag kunne DinSide fortelle at Statens vegvesen foreslår en lovendring for å tillate såkalte lavutslippsoner i de største byene, som skal gi mindre bruk av dieselbiler og dermed også bedre luftkvalitet.

Samferdselsdepartementet kommer derimot ikke til å si ja til Vegvesenets forslag.

Vil ikke ramme én gruppe bilister

Samferdselsdepartementet opplyser til DinSide at de ikke vil gå videre med en lovhjemmel for lavutslippssoner.

En av årsakene er at samferdselsministeren mener det ikke er aktuelt å ta i bruk en ordning som vil ramme én gruppe bilbrukere veldig sterkt.

– Vegdirektoratets forslag om en hjemmel som åpner for at kommunene selv kan ta en avgjørelse på om de ønsker å innføre denne typen avgift eller gebyr, er ikke Samferdselsdepartementet innstilt på å gi, sier Arnstad, som tror det finnes andre og bedre måter å få ned de lokale utslippene på.

Tror mer på andre tiltak

– Vi mener at det finnes en rekke andre virkemidler som kan iverksettes for å begrense problemene med dårlig luft i byene om vinteren, sier samferdselsministeren, og nevner blant annet køprising, datokjøring og tidsdifferensiering av bompenger.

Samferdselsdepartementet påpeker at dette er tiltak som kan gjennomføres med det eksisterende lovverket, og vil gjelde bilister generelt, og ikke bare de med dieselbiler.

Heller ikke NAF har tro på lavutslippssoner som det beste tiltaket.

– NAF ønsker mer positive tiltak så som innfartsparkering, bedre kollektivtilbud og skipstrafikk på land-strøm, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF til DinSide.

Les også: Færre velger dieselbil