Si din mening om trafikken!

I år 2000 skal Regjeringen legge frem en stortingsmelding om ”Nasjonal Transportplan”. Som seg hør og bør er det Samferdselsdepartementet som står bak denne stortingsmeldingen. Men allerede nå har Luftfartsverket, Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Kystverket begynt utformingen av planen, og de utfordrer deg til å komme med meninger om trafikken frem mot år 2030. Si din mening – på internett!

Og utfordringen fra disse statlige etater kommer i form av et utfordringsdokument på internettadressen http://www.ntp.dep.no/. Statlig skal det være. På denne siden kan du klikke på lenken ”Tilbakemelding”, og komme med dine synspunkter og meninger om transport og infrastruktur I Norge – og komme med konkrete innspill til det utfordringsdokumentet som allerede ligger ute.

Et lite tips i den forbindelse; ikke finn på å skrive ut hele dokumentet, med mindre du har veldig god tid og massevis av papir. De 11 kapitlene inneholder nemlig temmelig nøyaktig 100 A4-sider, og det tar sin tid å skrive ut på en vanlig blekkskriver.

Ambisiøse mål

Men de drøyt 100 sidene er underholdende lesing - om man har sansen for departementalt språk og luftige vyer. Vi har tittet gjennom dokumentene, og bringer deg noen luftige utdrag:

 • "Transporten fører ikke til død, livstruende skader eller varig helsetap" (innen år 2030 red. anm.).

 • "Alle uansett alder og funksjonsnivå har gode transporttilbud"
 • Dette var et par av de luftigste visjonene fra innledningen til dokumentet. Så over til noen gullkorn fra de mer konkrete meningene og påstandene i rapporten:

 • "Dersom klimaanlegg blir vanlig i norske biler, vil gevinsten av av mer effektive motorer bli sterkt redusert"

 • "Flere reiser binder mennesker sammen"
 • Korrekt virkelighet?

  Man kan saktens more seg over mer eller mindre velfunderte målsettinger og vyer. Politikkens og byråkratiets språk bærer jo nettopp ofte preg av nokså intetsigende og ubindende formuleringer. Men når samferdselens byråkrater skal beskrive dagens situasjon, kan det hende at mange der ute vil hamre på tastaturet i protest. Hør bare:

  Artikkelen fortsetter under annonsen

 • "Omlag halvparten av stamvegnettet har tilfredsstillende standard"

 • "Det bør vurderes å øke maksimallengde og totalvekt for tyngre kjøretøyer til 25,25 meter og 60 tonn"

 • "20 - 30 prosent av dem som belaster vegnettet med personbilreiser til arbeid kan relativt enkelt bruke sykkel i barmarksperioden"

 • "Siden midten av 80-tallet er driften av riksvegnettet prioritert, og ligger for vinterdriftens del opp mot det som regnse som optimal standard" (red. utheving)
 • Hva mener du?

  Si din mening om trafikken!


  Om du er enig eller uenig skal vi ikke legge oss bort i. Men dersom du er opptatt av trafikk og transport, og hvordan dette skal prege fremtiden, har du en unik mulighet til å gi tilbakemelding til de rette menneskene - direkte på nettet. Klikk på bildet til venstre, og gå rett til respons-skjemaet der du kan sende dine meninger.

  Men det er kanskje verdt å lese mer på http://www.ntp.dep.no/ først?