<strong>SE NØYE PÅ SKILTENE:</strong> Flere strekninger får lavere fartsgrenser nå. Foto: COLOURBOX.COM
SE NØYE PÅ SKILTENE: Flere strekninger får lavere fartsgrenser nå. Foto: COLOURBOX.COMVis mer

Setter ned farten på flere strekninger

Mye trafikk og ingen midtdeler? Da er sjansen stor for at 70 blir den nye toppfarten.

I mars meldte Statens vegvesen at 420 km veg i Norge ville få redusert fartsgrense fra 80 til 70 km/t, og 70 km veg fra 90 til 80 km/t på grunn av nye kriterier for fartsgrenser.

- Nye fartsgrenser på ulykkesutsatte strekninger med stor trafikk kan bidra til å redusere antall trafikkdrepte med inntil 10 personer per år, anslo vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en melding fra Statens vegvesen.

Her kommer det nye fartsmålere: 11 nye strekninger med gjennomsnittsmåling

Nå endres fartsgrensene

I 2001 ble 741 kilometer vei med 80-sone, satt ned med 10 km/t. Evaluering her viser at dette tiltaket har reddete åtte liv i trafikken hvert år, sier Statens vegvesen. Nå innføres 70-soner flere steder.

I Rogaland kommer første fartskutt på en to kilometer lang veistrekning på E39. Her kommer det nye skilt denne uken.

- På denne høytrafikkerte strekningen på E39 er det sannsynlig at vi vil oppleve alvorlige ulykker i fremtiden. Vi vil være tidlig ute og sette inn tiltak for å redusere risikoen for alvorlige ulykker. Dersom en holder fartsgrensen i en 70-sone er det mye større sannsynlighet for at en overlever en frontkollisjon, enn om en kjører i 80 eller mer, sier trafikksikkerhetsrådgiver Thorbjørn Thiem.

Denne strekningene er typisk for veier der det blir endret fartsgrense i løpet av sommeren og høsten. Høy trafikk (minst 8.000 biler i døgnet) og manglende midtdelere. Blir midtdelere bygget, kan fartsgrensen øke igjen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Her er flere strekninger der farten blir satt ned nå:

  • I Nord-Trøndelag, på E6 mellom Kvithammar og Killer, og Langstein og Åsen.
  • I Møre og Romsdal kommer første fartskutt nå på strekningen Blindheim - Moa på E39.
  • 2,6 kilometer av E6, fra Moelv over Mjøsbrua, er først ut i Hedmark og Oppland med ny fartsgrense fra 30. mai. Også 1,6 kilometer av riksvei 4 mellom Hunndalen og Gjøvik og E6 ved vegkroa i Brumunddal til sentrum får 70-sone nå.
  • I Hordaland er E39 mellom Halhjem og Moberg (3,2 kilometer) samt Ulvenskiftet og Storestraumen (2,4 kilometer) de første strekningane som vil få ny fartsgrense fra 30. mai.
  • På E18 i Bamble i Telemark fra Bamble Hagesenter til Riiskrysset.
  • Riksvei 40, Yttersjø til Faret, i Vestfold
  • I Sør-Trøndelag, på E6 mellom Nyhus og Kvål
  • I Finnmark kuttes farten på E6 nord for Alta, mellom Raftnes og Rafsbotten.
Den fulle oversikten over strekninger som får ny fart, er ikke klar før 1. oktober i år.

Hvorfor så lave fartsgrenser i Norge? Her er noen av årsakene

Fartskutt ikke nok

Syns du det er fornuftig med fartskutt på slike strekninger? (Avsluttet)
Nei, burde heller prioritert midtdelere(85%) 686
Ja, fart dreper(12%) 98
Her ingen meninger om dette(3%) 26
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Fartsmålinger fra Statens vegvesen viser at mange bryter fartsgrensene. Ved målepunktet på E6 ved Espa kro i Hedmark kjørte for eksempel hele 54 prosent av alle bilister over fartsgrensen 80-sonen i 2010. Dermed er det ikke grunn til å tro at lavere fartsgrenser er nok for å kutte antall ulykker, all den tid ikke bilistene respekterer grensene.

Bruker du beltet feil? Ta deg tid til å se denne tankevekkende filmen

Vil også ha midtdeler

En svensk rapport fra 2009 konkluderte med at en av tre ulykker skyldes forhold ved veien, og ende flere skyldes forhold der veien er en del av bildet.

I tillegg til fartsgrenser på 70 km/t, ble det i rapporten anbefalt å etablere midtdelere.

- Gjennom å løse veidesignen redder man liv selv på de som ikke oppfyller sikkerhetskravene, som for eksempel bruk av bilbelte, sa Helena Stigson ved Folksam til DinSide, og sa videre at dette er den beste, men også dyreste løsningen.

Også forsikringsbransjen ønsker seg flere midtdelere:

– Større utbredelse av midtdelere i veiene villevært et effektivt bidrag til å redusere antall møteulykker, sa kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon etter en oppsummering av skadetallene for 2010.

Det var i alt 3201 møteulykker i januar 2010, noe som er hele 44 prosent høyere enn i samme måned året før. Forsikringsselskapene mottok over 21.000 skademeldinger etter møteulykker i 2010. Det er en økning på 13 prosent i forhold til 2009.

Fra 1. juli ryker førerkortet fortere