Seks helt nye trafikkskilt

Det dreier seg om penger... Det er blitt bedømt at bompenge-anleggene nødvendiggjør klarere skilting med skilt og symboler som ikke var med i dagens skiltbestand. Nå innfører vegvesenet en prøveordning,

Det er sjelden det blir innført nye trafikkskilt, men nå skal det altså skje.

Til høsten?

- Skiltene og symbolene er innført som en prøveordning knyttet til Svinesundsbrua. Når den kommende skiltforskriften blir vedtatt - trolig til høsten - er det meningen at de nye skiltene og symbolene skal bli vår standard i våre bompengeanlegg over hele landet, sier Kristian Wærsted i Statens vegvesen.

Flere prøveordninger

Noen av disse symbolene er allerede tatt i bruk ved noen anlegg som andre prøveordninger.

Det er ett forbudskilt, ett opplysningsskilt og fire nye vegvisningssymboler som nå kan tas i bruk.

Bompengeanlegget på Svinesund blir tatt i bruk fredag 1. juli kl. 20.

  • Alle de nye skiltene kan du se i stort format her - med forklaring av hva de betyr.
  • Kan du forresten de eksisterende trafikkskiltene? Den komplette testen kan du ta her.