Satser for godtgjørelse ved bruk av egne skyssmidler i jobb

Du kan få skyssgodtgjørelse for det meste, dersom bedriften din sverger til Statens regulativ for skyssgodtgjørelse: Kjører du hangglider eller microfly til møte, får du en godtgjørelse på 1,45 kroner per kilometer.

Bilgodtgjørelse: Lønn eller vederlag?

 1. Satser for godtgjørelse ved bruk av egne skyssmidler i jobb

Det som sikkert er mest relevant for de fleste, er nok likevel benyttelse av privatbilen til jobbformål.

Bilgodtgjørelse

Satsene for godtgjørelse ved bruk av egen bil, ble sist oppdatert 1. mars 1999, og er pålydende følgende:

 • For de første 9.000 kilometerne du bruker bilen i tjeneste: 3,20 kroner per kilometer.
 • Over 9.000 kilometer kjørt i jobb: 2,60 kroner per kilometer.
 • De som arbeider i Tromsø, får et tillegg på 5 øre per kilometer på begge de ovennevnte satsene, fordi bensinprisen ble økt med 5 øre som en alternativ bomavgift for å finansiere en tunnel.
 • Foruten ovennevnte skyssgodtgjørelse, får du tillegg for følgende:

 • Kjøring med egen bil på skogs- og anleggsveier: 75 øre per kilometer
 • Frakt av utstyr og materiell det er unaturlig å plassere i bagasjerom eller takgrind: 50 øre per kilometer
 • Skyss av andre tjenestemenn på oppdrag i tillegg til deg selv: 50 øre per tjenestemann per kilometer
 • Alternative skyssmidler

  Det er mulig å få godtgjørelse for bruk av andre framkomstmidler enn bil, etter følgende takster:

 • Egen tung motorsykkel (150 ccm eller mer): 2,65 kroner per kilometer
 • Egen snøscooter: 6,65 kroner per kilometer
 • Egen moped, sykkel og for å gå til fots (du må sykle/gå minst 5 km for å få godtgjørelse): 1,05 kroner per kilometer
 • Andre egne skyssmidler til lands (for eksempel mindre motorsykkel og - vi siterer fra Arbeids- og Administrasjonsdepartementets kommentarer til innenlandsregulativets bestemmelser: "Eksempler på hva bestemmelsen omfatter er hest, rein, traktor, hangglider og microfly"): 1,45 kroner per kilometer
 • Egen mindre båt (båt på under 26 fot eller med motor på under 50 hk - inkludert seilbåt og hydrokopter): 3,40 kroner per kilometer
 • Egen større båt (båt på 26 fot eller mer, eller båt med motor på 50 hk eller mer): 6,55 kroner per kilometer
 • Egne andre skyssmidler til vanns (kano, kajakk, andre håndbaserte eller vindbaserte framkomstmidler til bruk på sjøen, andre typer motoriserte framkomstmidler til sjøs): 2,35 kroner per kilometer.
 • Også ved benyttelse av et av disse alternative framkomstmidlene, får du tillegg per kilometer dersom du befrakter en annen tjenestemann på oppdrag. Som ved bruk av personbil, får du også her et tillegg på 50 øre per kilometer per tjenestemann.