Sammenligning ny/gammel utgave, hekk

Nye S-klasse øverst (bildet er manipulert). Dagens S-klasse under.

Sammenligning ny/gammel utgave, hekk