Sammenligning manipulert/offisiell utgave, hekk

Offisielt Touareg-bilde over, Automedias manipulerte bilde under (publisert juli 2000).

Sammenligning manipulert/offisiell utgave, hekk