Sammenligning manipulert/offisiell utgave, front

Offisielt Touareg-bilde over, Automedias manipulerte bilde under (publisert juli 2000).